Logistyka magazynowa e-commerce - blog dla sklepów internetowych

Sign In

Forgot password?

Do not have an account?

Create a free account

Zadzwoń do nas: +48 68 415 11 18

Blog & News

Listed below our awesome blog posts

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

 

Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.
Na czym polega proces kompletacji w magazynie? Jakie są metody kompletacji i jakie urządzenia wspierają ten proces?
W tym tekście znajdziesz zestaw najważniejszych informacji na ten temat.

Co to jest kompletacja zamówień?

Kompletacja zamówień to proces polegający na zbieraniu produktów z ich lokalizacji w magazynie. Jest realizowana zgodnie z listą z zamówienia lub zamówień, złożonych przez klienta w sklepie internetowym. Celem procesu kompletacji jest przygotowanie zamówienia do wysyłki, przy zachowaniu minimalizacji błędów i jednoczesnym maksymalizowaniu efektywności. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów: identyfikację produktów, ich pobranie z miejsc składowania (tzw. adresy składowania), skompletowanie zamówienia, jego zabezpieczenie przed transportem, czyli zapakowanie oraz wydanie do wysyłki.
Czynności realizowane na etapach kompletacji zamówienia i jego zabezpieczenia odbywają się w strefie kompletacji. Jest to obszar w magazynie, gdzie produkty z poszczególnych zamówień są zbierane razem czyli kompletowane.

Nowoczesne metody kompletacji zamówień w magazynie

Istnieje kilka metod kompletacji zamówień, z których każda ma swoje zalety i wady. W praktyce najczęściej spotykane są takie metody, jak:

 • Kompletacja jednostkowa (piece picking) - metoda polegająca na zbieraniu pojedynczych jednostek zamówionych przez klienta. Jest to najbardziej czasochłonna metoda, ale pozwala na dużą elastyczność.
 • Kompletacja grupowa (batch picking) - zbieranie kilku zamówień jednocześnie w celu optymalizacji trasy przemieszczania się po magazynie. Zwiększa efektywność, ale wymaga precyzyjnej organizacji.
 • Kompletacja falowa (wave picking) - metoda łącząca cechy kompletacji jednostkowej i grupowej, pozwalająca na realizację zamówień w falach, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem i zasobami.
 • Kompletacja strefowa (zone picking) - magazyn podzielony jest na strefy, a pracownicy odpowiedzialni są za konkretne obszary. Każde zamówienie jest kompletowane przez kilku pracowników, co skraca czas kompletacji.
 • Kompletacja dzięki użyciu systemów karuzelowych i przenośników - produkty są dostarczane bezpośrednio do stanowiska pracy pracownika. Systemy karuzelowe, dzięki rotacyjnym półkom, automatycznie przesuwają odpowiednie produkty w zasięg ręki, co eliminuje konieczność przemieszczania się po magazynie.
  Przenośniki natomiast transportują towary na specjalnych taśmach, zapewniając ciągły przepływ produktów do miejsc, gdzie są one potrzebne, co znacznie skraca czas kompletacji zamówień.
 • Kompletacja metodą "Pick and pack" - sposób kompletowania zamówień, który pozwala na jednoczesne przygotowanie produktów do kilku zamówień naraz. Produkty są wybierane i pakowane, a następnie transportowane do strefy wysyłek. Korzysta się tu z wydrukowanych list, co zapewnia dokładność i porządek w procesie realizacji zamówień.
 • Kompletacja metodą "Pick by light" - operatorzy korzystają z inteligentnych systemów świetlnych, które za pomocą lamp i ekranów wskazują dokładną lokalizację produktów. Dzięki temu proces wyszukiwania towarów jest szybszy i bardziej efektywny, co znacząco przyspiesza kompletację zamówień i zwiększa wydajność pracy.

Rodzaje kompletacji w magazynie

Analizując ten temat warto zauważyć, że sposoby kompletacji zamówień mogą różnic się także ze względu na techniczne środki ich realizacji. W zależności od specyfiki magazynu i rodzaju przechowywanych produktów, możemy wyróżnić różne rodzaje kompletacji:

 • Kompletacja ręczna - najczęściej stosowana w mniejszych magazynach lub tam, gdzie produkty są delikatne i wymagają ostrożnego traktowania.
 •  Kompletacja półautomatyczna - wykorzystuje technologie wspierające proces, takie jak wózki widłowe z systemami nawigacji czy przenośniki taśmowe.
 • Kompletacja automatyczna - w pełni zautomatyzowane systemy, takie jak roboty magazynowe, które zbierają produkty bez udziału człowieka.

Jak wygląda efektywna kompletacja zamówień?

Efektywna kompletacja to taka, która minimalizuje czas i koszty związane z procesem, jednocześnie zapewniając wysoką jakość klienta z otrzymanego zamówienia. Kluczowe dla efektywnej kompletacji są następujące cechy procesu:

 • Dokładność - precyzyjne zebranie wszystkich zamówionych produktów, bez pomyłek.
 • Szybkość - skrócenie czasu kompletacji dzięki optymalizacji tras i zastosowaniu nowoczesnych technologii, planującej trasy pracowników zbierających produkty.
 • Elastyczność - możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się zamówień i warunków rynkowych.
 • Automatyzacja - wdrożenie systemów wspierających, takich jak WMS (Warehouse Management System) czy roboty magazynowe.

Urządzenia wspomagające kompletację zamówień

Współczesne magazyny korzystają z wielu urządzeń wspomagających proces kompletacji. Im bardziej rozbudowany magazyn tym tych usprawnień jest więcej. Wśród najczęściej spotykanych urządzeń wspomagających kompletację zamówień z pewnością trzeba wymienić:

 • przenośniki taśmowe, które transportują automatycznie produkty pomiędzy różnymi strefami magazynu,
 • skanery kodów kreskowych i RFID, które ułatwiają identyfikację produktów i kontrolę nad procesem kompletacji, minimalizując prawdopodobieństwo ludzkiego błędu,
 • roboty magazynowe automatyzujące proces zbierania i transportu produktów z ich lokalizacji w magazynie do strefy kompletacji.

Wprowadzenie każdego z tych rozwiązań wiąże się z określonymi inwestycjami. Ich wprowadzenie jest zwykle determinowane wielkością obiektu magazynowego, ale też poziomem automatyzacji w branży logistycznej danego kraju. Znacząco wspierają proces efektywnej kompletacji zamówień, ale bez odpowiednio zaprojektowanych procesów w centrum logistycznym, nie będzie on realizował zakładanych norm.

Kompletacja zamówień to kluczowy proces w logistyce magazynowej, który wymaga odpowiedniego planowania, technologii oraz organizacji pracy i procesów logistycznych. Wybór odpowiednich metod i urządzeń może znacząco wpłynąć na efektywność i jakość obsługi klienta, co jest szczególnie ważne w dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce, jednak dopiero połączenie tych udogodnień z doświadczoną kadrą zarządzającą gwarantuje sukces.

W EUROCOMMERCE przy realizacji zamówień osiągamy wskaźnik bezbłędności na poziomie 99.9%, obsługując średnio 5000 zamówień dziennie. Jest to wynik we wszystkich naszych lokalizacjach, obejmujący różnorodne metody obsługi logistycznej klientów.

Szukasz operatora logistycznego dla swojego sklepu internetowego?

Sprawdź nasza ofertę.

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : Aktualności, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 10 cze 2024

Systemy informatyczne są w tej chwili nierozłączną częścią logistyki magazynowej. Stanowią fundament efektywnego zarządzania procesami w tym obszarze. Zastosowanie zaawansowanych technologii IT pozwala na automatyzację, optymalizację i integrację różnych działań logistycznych, co przekłada się na wzrost wydajności, obniżenie kosztów oraz poprawę jakości obsługi klienta.

Funkcje systemów informatycznych w logistyce

Systemy informatyczne stosowane w logistyce obejmują szeroki zakres funkcji, które wspierają różne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw. Do najważniejszych z nich należą systemy WMS, OMS i TMS oraz  ERP i CRM. Skąd taki podział?

Bazuje on na obszarze, który jest w centrum zainteresowania takiego systemu. Stąd podział na systemy skoncentrowane stricte na logistyce i te bardziej biznesowe, które także mają wpływ na finalne odczucie zadowolenia (lub nie) Twojego klienta.

Systemy informatyczne w magazynie

Są takie systemy, bez których trudno jest efektywnie zarządzać magazynem. A już o logistyce e-commerce prowadzonej w modelu fulfillmentowym nie ma mowy. Obejmują one takie obszary, jak Zarzadzanie magazynem, zarządzanie transportem i zarządzanie zamówieniami.

Jakie są systemy informatyczne w magazynie?

Zarządzanie magazynem (WMS) - Systemy WMS (Warehouse Management System) to najogólniej mówiąc systemu do zarządzania magazynem. Automatyzują procesy magazynowe, takie jak przyjęcie towaru, jego przechowywanie, kompletacja zamówień i wysyłka. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zarządzanie zapasami, optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz minimalizacja błędów.

Zarządzanie transportem (TMS). - Systemy TMS (Transportation Management System) optymalizują procesy związane z transportem towarów. Umożliwiają planowanie tras, kontrolę kosztów transportu oraz monitorowanie realizacji dostaw w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firmy mogą skrócić czas dostaw, zredukować koszty i zwiększyć punktualność dostaw.

Zarządzanie zamówieniami (OMS)- Systemy OMS (Order Management System) koordynują procesy związane z przyjmowaniem i realizacją zamówień. Integrują dane z różnych kanałów sprzedaży, co pozwala na sprawne zarządzanie zamówieniami, kontrolę stanów magazynowych oraz automatyzację realizacji zamówień,Systemy biznesowe, które warto wdrożyć

Tutaj z pewnością warto wymienić dwa rozwiązania. Pierwszy z nich to system ERP (Enterprise Resource Planning), który integruje różne działy firmy, umożliwiając zarządzanie zasobami, produkcją, sprzedażą i finansami z jednego, centralnego systemu. W kontekście logistyki, ERP wspierają zarządzanie zapasami, planowanie produkcji oraz optymalizację procesów logistycznych.

Kolejny odpowiada za zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
Integracja systemów CRM (Customer Relationship Management) z innymi systemami informatycznymi pozwala na lepsze zarządzanie relacjami z klientami, planowanie i nadzorowanie komunikacji oraz obsługę procesów sprzedażowych. W efekcie przedsiębiorstwa mogą budować trwałe relacje z klientami i zwiększać ich satysfakcję.

Integracja systemów informatycznych

Integracja różnych systemów informatycznych odgrywa kluczową rolę w osiąganiu maksymalnej efektywności. W EUROCOMMERCE proponujemy połączenie systemów naszych klientów z naszym systemem OMS, co umożliwia kompleksowe zarządzanie zamówieniami, dostawami oraz stanami magazynowymi.

Jak w takim przypadku działa komunikacja?

 • z systemu klienta do naszego (pobieranie zamówień, stanów magazynowych, produktów),
 • z naszego systemu do klienta (status zamówienia, aktualizacja stanów magazynowych, numer śledzenia przesyłki).

Dzięki temu możliwe jest sprawne i skuteczne zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi.

Korzyści z wdrożenia tych systemów w magazynie

Implementacja systemów informatycznych w logistyce przynosi szereg korzyści, które przekładają się na poprawę efektywności operacyjnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa:

 1. Automatyzacja procesów – integracja różnych systemów eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, a przez to zmniejsza ryzyko błędów oraz przyspiesza realizację zamówień. Na przykład systemy WMS wykorzystują technologie takie jak kody kreskowe czy RFID do szybkiego lokalizowania i śledzenia towarów.
 2. Optymalizacja zapasów, która dzięki zaawansowanym algorytmom w systemach ERP i WMS umożliwiają automatyczne generowanie propozycji zamówień na podstawie analizy historycznych danych sprzedaży i aktualnych trendów rynkowych. Dzięki temu możliwe jest utrzymywanie optymalnych poziomów zapasów i minimalizacja kosztów związanych z nadmiernymi zapasami.
 3. Poprawa jakości obsługi klienta dzięki integracji systemu CRM z innymi systemami informatycznymi. Ten krok pozwala na lepsze planowanie i nadzorowanie komunikacji oraz obsługę procesów sprzedażowych. W efekcie ecomy mogą budować trwałe relacje z klientami i zwiększać ich satysfakcję.
 4. Efektywne zarządzanie transportem dzięki TMS, które umożliwiają planowanie najbardziej ekonomicznych tras transportu, kontrolę kosztów i monitorowanie przesyłek w czasie rzeczywistym. To przekłada się na zwiększenie efektywności dostaw i redukcję wydatków na transport.

Praktyczne zastosowanie systemów informatycznych

Wdrożenie systemów informatycznych w logistyce i magazynowaniu przynosi wymierne korzyści. Przykłady firm, które wdrożyły takie rozwiązania pokazują, że możliwe jest dzięki nim  skrócenie czasu realizacji zamówień, zwiększenie dokładności operacji magazynowych oraz lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Systemy informatyczne w logistyce i magazynie stanowią nieodzowny element nowoczesnych przedsiębiorstw. Pozwalają na optymalizację procesów, redukcję kosztów oraz zwiększenie satysfakcji odbiorców zamówień. Współczesne rozwiązania IT, takie jak WMS, ERP, TMS, OMS i CRM wspierają zarządzanie łańcuchem dostaw na każdym etapie, przyczyniając się do budowy przewagi konkurencyjnej na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Chcesz korzystać z potencjału nowoczesnych systemów informatycznych w logistyce i magazynowaniu, nie inwestując w rozwiązania IT i infrastrukturę?

Zapraszamy do magazynów EUROCOMMERCE.

 

 

 

 

 

 

Systemy informatyczne są w tej chwili nierozłączną częścią logistyki magazynowej. Stanowią fundament efektywnego zarządzania procesami w tym obszarze. Zastosowanie zaawansowanych technologii IT pozwala na

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 14 maj 2024

E-commerce znacząco zyskało na znaczeniu. Globalny handel odbywa się już nie tylko na poziomie korporacji, ale też wśród klientów końcowych, nabywających towary na platformach sprzedażowych. Logistyka stała się kluczowym elementem sprzedaży transgranicznej. Dotyczy to nie tylko małych, łatwych do przewiezienia dóbr, ale również  towarów o dużych gabarytach, takich jak meble. Logistyka XXL w ofercie EUROCOMMERCE skupia się na dostawie mebli i innych towarów ponadgabarytowych bez konieczności przeładunków. Zapewnia przede wszystkim wygodę klientowi końcowemu.

Usługi dostosowane do potrzeb rynku

Oferujemy specjalistyczne usługi logistyczne, które pozwalają na dostawę dużych przedmiotów bezpośrednio pod dom klienta. To wyjątkowe podejście, które eliminuje ryzyko uszkodzeń towarów podczas przeładunków, typowych dla tradycyjnych metod transportu przesyłek kurierskich. Z drugiej strony czas dostawy jest zbliżony do tego, który zaoferowałby kurier. Współpraca z EUROCOMMERCE oznacza, że produkty są dostarczane "do krawężnika", co oznacza, że towar jest pozostawiany bezpośrednio przy domu odbiorcy.

Rozwój i adaptacja w odpowiedzi na potrzeby rynku

EUROCOMMERCE nieustannie inwestuje w rozwój swoich usług. W tym roku firma trzykrotnie zwiększyła powierzchnię swojego magazynu, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na przesyłki o dużych gabarytach. Rozbudowa ta pozwoliła na zwiększenie liczby operacji logistycznych i utrzymanie wysokiej jakości obsługi, nawet w przypadku zwiększonego obciążenia.

Jednym z filarów sukcesu EUROCOMMERCE jest digitalizacja procesów. Dzięki temu procesy logistyczne są szybsze i bardziej efektywne, co przekłada się na zwiększoną satysfakcję klientów i skrócenie czasu dostaw.

Znaczenie logistyki XXL w e-commerce

Współczesna logistyka meblowa musi sprostać wyzwaniom związanym z rozmiarami przesyłek. EUROCOMMERCE XXL udowadnia, że dostarczanie dużych mebli i innych towarów ponadgabarytowych może być równie efektywne jak standardowa dostawa kurierska. Bezpieczeństwo przewożonych towarów oraz ich bezpośrednie dostarczenie do klienta końcowego gwarantuje optymalną ochronę i satysfakcję.

Logistyka XXL, oferowana przez EUROCOMMERCE, otwiera przed sprzedawcami nowe możliwości na trudnym rynku niemieckim i nie tylko tam. To szansa na dotarcie do nowych klientów, dywersyfikację ryzyka i zwiększenie marż. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz ciągłemu dostosowywaniu usług do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, EUROCOMMERCE staje się kluczowym partnerem dla firm, które chcą rozwinąć swoje działania w obszarze e-commerce oraz logistyki XXL.

Sprawdź naszą OFERTĘ.

Skontaktuj się z nami!

E-commerce znacząco zyskało na znaczeniu. Globalny handel odbywa się już nie tylko na poziomie korporacji, ale też wśród klientów końcowych, nabywających towary na platformach

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 22 kwi 2024

Branża fulfillmentu stoi na progu znaczących zmian, kształtowanych przez oczekiwania konsumentów, dynamiczny rozwój technologii oraz ciągłe przekształcenia w globalnym handlu elektronicznym. Nie każda firma jest na nie gotowa. W tym tekście podsumowujemy kluczowe wnioski płynące z naszego doświadczenia w obszarze fulfillmentu i wskazujemy przyszłe kierunki rozwoju, które mogą okazać się decydujące dla dalszego kształtowania sektora.

Elastyczność i skalowalność: fundamenty nowoczesnego fulfillmentu

Pierwsza ważna lekcja mówi, że na dzisiejszych, szybko zmieniających się rynkach firmy, które są gotowe na zmiany i mogą łatwo się dostosować do nowych wymagań, wychodzą na prowadzenie. Możliwość szybkiego dostosowania wielkości produkcji czy rodzaju oferowanych usług pomaga nie tylko obniżyć koszty, ale też lepiej obsługiwać klientów.

Technologia na straży efektywności

Druga ważna lekcja dotyczy roli, jaką technologia odgrywa w kształtowaniu przyszłych kierunków rozwoju branży fulfillmentu. Automatyzacja, zaawansowane algorytmy optymalizujące łańcuch dostaw czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji otwierają nowe możliwości zwiększenia efektywności operacyjnej. Integracja tych nowoczesnych narzędzi może znacząco zmniejszyć czas realizacji zamówień, obniżyć koszty operacyjne i zminimalizować margines błędu.

Lekcje z branży fulfillmentu. Zrównoważony rozwój jako imperatyw

Trzeci obszar, który bierzemy pod uwagę w kontekście przyszłych kierunków rozwoju fulfillmentu, to zrównoważony rozwój. Inicjatywy proekologiczne, takie jak redukcja emisji CO2, optymalizacja tras dostawczych czy wykorzystanie materiałów recyklingowych w opakowaniach, zyskują na znaczeniu. Firmy z branży fulfillmentu, które implementują praktyki zrównoważone, nie tylko budują pozytywny wizerunek marki, ale również przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Cyfryzacja i personalizacja czyli przyszłość sektora

Wśród przyszłych kierunków rozwoju fulfillmentu, kluczowe miejsce zajmuje dalsza cyfryzacja procesów oraz dążenie do personalizacji oferty. Rozwój technologii umożliwia firmom nie tylko automatyzację i optymalizację procesów, ale także indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów i otwiera nowe możliwości rozwoju.

Kierunki rozwoju fulfillmentu

Lekcje z branży fulfillmentu to odpowiedź na zmiany w branży. Firmy, które skutecznie zintegrują nowe rozwiązania i strategie, będą mogły nie tylko sprostać rosnącym wymaganiom rynku, ale także przyczynić się do kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości handlu elektronicznego. Przyszłe trendy w rozwoju fulfillmentu zwiastują czas intensywnych zmian, zarówno w zakresie wykorzystywanych technologii, jak i podejścia do zarządzania procesami oraz relacjami z klientami.

W EUROCOMMERCE od 2016 roku budujemy procesy, które pozwalają nam dostosowywać się do zmieniającego rynku i rozwijać zdolności operacyjne w zakresie obsługi klientów wysyłających swoje towary zarówno w kraju jak i za naszą zachodnią granicę. Dzięki tym unikalnym kompetencjom w czasach, kiedy niektóre firmy logistyczne zmuszone są kończyć działania na rynku fulfillmentu, kontynuacja naszej działalności jest niezagrożona, a klientów przybywa.

Szukasz partnera, z  którym zbudujesz stabilny biznes, bez konieczności mierzenia się z wyzwaniami poszukiwania w szybkim tempie nowej lokalizacji dla twojego magazynu?
Zapraszamy do EUROCOMMERCE.
Sprawdź nasze inne usługi.

Branża fulfillmentu stoi na progu znaczących zmian, kształtowanych przez oczekiwania konsumentów, dynamiczny rozwój technologii oraz ciągłe przekształcenia w globalnym handlu elektronicznym. Nie każda firma

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 08 mar 2024

Konkurencja na rynku e-commerce jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, a klienci oczekują szybkiej i bezbłędnej obsługi. Rola automatyki w przyszłości fulfillmentu staje się kluczowa.
Automatyzacja magazynowania i logistyki przyspiesza procesy, umożliwiając firmom znaczące obniżenie kosztów operacyjnych.

Wzrost znaczenia robotyki

Robotyka magazynowa już teraz odgrywa znaczącą rolę w automatyzacji procesów fulfillmentu, a jej znaczenie będzie tylko rosło. Roboty, takie jak autonomiczne pojazdy prowadzące (AGV) i autonomiczne mobilne roboty (AMR), zmieniają oblicze magazynów, zwiększając efektywność pracy i minimalizując potrzebę interwencji człowieka. Przewiduje się, że kolejne lata przyniosą jeszcze większą integrację systemów robotycznych, co pozwoli na jeszcze szybsze i dokładniejsze kompletowanie zamówień.

Rozwój sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) mają coraz większy wpływ na procesy związane z fulfillmentem. Dzięki zdolności do analizowania dużych ilości danych, AI może przewidywać trendy zakupowe, optymalizować stany magazynowe i automatycznie dostosowywać procesy logistyczne do zmieniających się warunków. W przyszłości, możemy spodziewać się, że systemy AI będą jeszcze lepiej przewidywać zapotrzebowanie na produkty i będą automatycznie zarządzać zasobami magazynowymi, co znacząco zredukuje czas i koszty związane z obsługą fulfillmentu.

Personalizacja doświadczenia klienta

Automatyzacja umożliwia nie tylko optymalizację procesów wewnętrznych, ale również personalizację doświadczeń klientów. Zaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS) pozwalają na szybkie dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta, od personalizacji opakowań po dostosowywanie sposobów dostawy. W przyszłości, dzięki dalszemu rozwojowi technologii, firmy będą mogły oferować jeszcze bardziej spersonalizowane i elastyczne opcje fulfillmentu, co jeszcze bardziej podniesie satysfakcję klientów.

Zrównoważony rozwój i ekologia

Kwestie zrównoważonego rozwoju i ekologii stają się coraz ważniejsze w kontekście fulfillmentu. Automatyzacja oferuje możliwość znacznego obniżenia śladu węglowego poprzez optymalizację tras dostaw, zmniejszenie ilości odpadów i efektywniejsze zarządzanie energią w magazynach. Przyszłe innowacje w automatyzacji będą prawdopodobnie jeszcze bardziej skupiać się na aspektach ekologicznych, umożliwiając firmom nie tylko obniżenie kosztów, ale również działanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Automatyzacja fulfillmentu jest nieuniknioną przyszłością branży logistycznej i e-commerce. Trendy wskazują na coraz większe znaczenie robotyki, sztucznej inteligencji, personalizacji oferty oraz zrównoważonego rozwoju. Firmy, które zainwestują w te technologie, będą mogły nie tylko znacząco zwiększyć swoją konkurencyjność, ale również lepiej odpowiadać na rosnące oczekiwania klientów. W nadchodzących latach możemy spodziewać się dalszych innowacji, które jeszcze bardziej zrewolucjonizują świat fulfillment.

Jestes zainteresowany naszą ofertą. Napisz do nas!

Sprawdź inne nasze usługi.

Konkurencja na rynku e-commerce jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, a klienci oczekują szybkiej i bezbłędnej obsługi. Rola automatyki w przyszłości fulfillmentu staje się kluczowa.

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 14 lut 2024

fulfillment międzynarodowy, international fulfillment in Europe

Fulfillment międzynarodowy, czyli obsługa zamówień dla e-commerce na skalę globalną, jest kluczowym elementem rozwoju firm w erze cyfryzacji i globalizacji rynków. Ta usługa umożliwia efektywną dystrybucję produktów poza granicami kraju, co jest szczególnie istotne dla rozwijających się branż, takich jak moda i kosmetyki, gdzie zwroty mogą stanowić znaczną część transakcji. Sprawdź jaki są wyzwania związane z fulfillmentem międzynarodowym.

Kluczowe aspekty wyboru operatora fulfillment

Wybór odpowiedniego operatora fulfillment jest kluczowy. Należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, takich jak możliwość spersonalizowanego pakowania, efektywna obsługa zwrotów, odpowiednie warunki przechowywania towarów oraz infrastruktura magazynowa. Ważne jest, aby operator był w stanie sprostać specyficznym wymaganiom różnych branż, takich jak kontrolowana temperatura dla produktów spożywczych czy specjalne regały dla branży modowej.

Outsourcing działań logistycznych

Fulfillment to także outsourcing działań logistycznych, co pozwala firmom skupić się na rozwoju biznesu, marketingu oraz obsłudze klienta. Usługi fulfillment mogą obejmować pełny proces pakowania i wysyłki, w tym zarządzanie zapasami, konfekcjonowanie druków i materiałów reklamowych, foliowanie opakowań oraz obsługę zwrotów i reklamacji.

Korzyści i wyzwania fulfillmentu międzynarodowego

Korzyści płynące z usługi fulfillment to przede wszystkim oszczędność czasu i redukcja kosztów. Firmy nie muszą inwestować we własne przestrzenie magazynowe i ponosić związanych z tym kosztów, co jest szczególnie istotne dla małych przedsiębiorstw, które mogą w ten sposób zwiększyć swoją konkurencyjność. Ponadto, fulfillment zapewnia elastyczność w zarządzaniu zasobami i pozwala na szybkie skalowanie działalności, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku e-commerce.

Co EUROCOMMERCE zapewnia swoim klientom?

EUROCOMMERCE ma doświadczenie w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z obsługą zamówień na skalę międzynarodową. Oferujemy spersonalizowane pakowanie, efektywną obsługę zwrotów, odpowiednie warunki przechowywania towarów oraz zaawansowaną infrastrukturę magazynową. Dzięki outsourcingowi działań logistycznych z EUROCOMMERCE, firmy mogą skupić się na rozwoju swojego biznesu i obsłudze klienta, oszczędzając czas i redukując koszty.

Korzystając z naszych usług, można także dostosować się do różnorodnych przepisów celnych i wyzwań logistycznych związanych z transportem międzynarodowym. Wybierając EUROCOMMERCE, jako swojego partnera w dziedzinie międzynarodowego fulfillmentu, firmy zyskują elastyczność w zarządzaniu zasobami oraz możliwość szybkiego skalowania swojej działalności na nowe rynki. Dajemy naszym klientom pewność, że ich operacje logistyczne są w dobrych rękach, minimalizując ryzyko i koszty, jednocześnie zwiększając ich zadowolenie i potencjał rozwoju na nowych rynkach.

Eurocommerce dostosowuje swoje usługi do potrzeb klientów i stara się dopasować swój sposób działania do specyfiki prowadzonej przez nich działalności, nie narzucając warunków, a zamiast tego proponując wspólne wypracowanie korzystnych rozwiązań.

Jednym z przejawów tego jest wprowadzenie na rynek usługi EUROCOMMERCE XXL, dzięki której można skutecznie realizować wysyłki ponadgabarytowych przesyłek w modelu kurierskim z Polski do Niemiec, co jest szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw zajmujących się logistyką mebli. Ta usługa umożliwia bezpośrednie dostarczanie przesyłek B2C pod dom klienta, eliminując potrzebę przeładunków. Dzięki temu klienci mogą ustalać czas dostawy telefonicznie, co zapewnia większą wygodę i efektywność w procesie dostawy.

Więcej szczegółów o tej usłudze znajdziesz TUTAJ.

Jestes zainteresowany naszą ofertą. Napisz do nas!

Fulfillment międzynarodowy, czyli obsługa zamówień dla e-commerce na skalę globalną, jest kluczowym elementem rozwoju firm w erze cyfryzacji i globalizacji rynków. Ta usługa umożliwia

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 22 sty 2024

W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się kluczowym zagadnieniem w branży logistyki i fulfillmentu, ponieważ zaczęto się zastanawiać, jaki może być wpływ fulfillmentu na środowisko. Jego głównym celem jest redukcja śladu węglowego i wpływu na środowisko. To wymaga innowacyjnego podejścia i wprowadzenia odpowiedniej strategii zarówno pod względem infrastruktury, jak i w łańcucha dostaw.

Pandemia - katalizator zmian

Pandemia COVID-19 przyniosła niespodziewane korzyści dla środowiska. W odpowiedzi na zmieniające się zachowania konsumentów, wiele sklepów stało się centrami fulfillmentu, zwiększając gęstość doręczeń paczek i promując odbiór osobisty, co w konsekwencji zmniejszyło ślad węglowy dostaw​.

Strategia zielonego fulfillmentu

Zielony fulfillment (zielona realizacja zamówień) to termin odnoszący się do stosowania praktyk przyjaznych dla środowiska w procesie realizacji i wysyłki zamówień. W obliczu narastających wyzwań ekologicznych, kluczowe staje się opracowanie i wdrożenie strategii zmniejszającej ślad węglowy w przemyśle logistycznym. Oto trzy kroki, które mogą znacząco przyczynić się do osiągnięcia tego celu:

 • inteligentna kartonizacja - to proces, który zaczyna się już na poziomie produktu. Kluczowe jest tu jego zapakowanie w sposób minimalizujący przestrzeń, co obniża ryzyko uszkodzeń, zmniejsza koszty materiałów i wysyłki oraz pozwala na efektywniejsze załadunki pojazdów, co przekłada się na mniej potrzebnych przewozów​​;
 • udostępnienie konsumentom ekologicznych opcji - konsumenci coraz częściej poszukują ekologicznych opcji pakowania i dostawy. Przejrzystość w tych praktykach może zwiększyć zaufanie klientów i wyróżnić firmę na tle konkurencji​​;
 • optymalizacja końcowego odcinka dostawy - ostatni odcinek dostawy ma bardzo duży wpływ na emisję dwutlenku węgla. Efektywniejsze koordynowanie i konsolidacja dostaw mogą znacznie zmniejszyć emisję​​.

Metody zmniejszania wpływu na środowisko

Jakie metody pozytywnego wpływu na środowisko warto wdrożyć przy usłudze fulfillmentu?  Pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy jest użycie materiałów takich jak karton z recyklingu i biodegradowalne tworzywa.

Użycie jak najmniejszych opakowań koniecznych do ochrony produktu podczas wysyłki pozwala na zmniejszenie ilości generowanych odpadów oraz obniżenie kosztów wysyłki​​.

Firmy powinny dostarczać klientom jasne instrukcje dotyczące utylizacji materiałów, w które zapakowane są zamawiane produkty. Zawarte muszą być w tym informacje o recyklingu i kompostowaniu.

Wyzwania i perspektywy

Zmiany wiążą się z wyzwaniami, takimi jak zbalansowanie oczekiwań klientów dotyczących szybkich i wygodnych dostaw z troską o środowisko. Dzięki właściwemu podejściu, zielony fulfillment może być korzystny zarówno dla firm, jak i dla planety​​.

Jest to nie tylko trend, ale z punktu widzenia troski o środowisko konieczność w obecnym świecie e-commerce. Inwestycja w zrównoważone praktyki nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale również poprawia wizerunek firmy w oczach coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów. Wdrożenie tych strategii może być wyzwaniem, ale jest to krok niezbędny do osiągnięcia długoterminowej zrównoważonej przyszłości w branży e-commerce.

Jestes zainteresowany naszą ofertą. Napisz do nas!

Sprawdź inne usługi EUROCOMMERCE.

W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się kluczowym zagadnieniem w branży logistyki i fulfillmentu, ponieważ zaczęto się zastanawiać, jaki może być wpływ fulfillmentu na

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 07 gru 2023

Kiedy zarządzanie magazynem staje się wyzwaniem - jak znaleźć rozwiązanie?

Rozwijanie działalności e-commerce może być ekscytującą podróżą. Jednak z każdym krokiem w przód pojawiają się nowe wyzwania, szczególnie w obszarze zarządzania magazynem.
Czy kiedykolwiek czułeś, że magazynowanie i logistyka przytłaczają Cię swoją złożonością?
Jeśli tak, to wiedz, że nie jesteś w tym sam. Dla wielu przedsiębiorców, zarządzanie magazynem stanowi problem odciągający uwagę od innych kluczowych obszarów biznesu.

A jeśli istnieje sposób, aby zarządzanie magazynem stało się proste i efektywne, a Ty w dalszym ciągu możesz go kontrolować?

Rozwiązania dla rosnącej firmy

Dla firm doświadczających dynamicznego wzrostu, które poszukują efektywnych rozwiązań bez konieczności rozbudowy kadry zarządzającej, odpowiedź może być prostsza niż myślisz. Outsourcing zarządzania magazynem otwiera drzwi do świata, w którym logistyka jest prowadzona sprawnie i kompetentnie, pozwalając Ci skupić się na innych kluczowych aspektach swojego biznesu. Twój magazyn nie zmienia lokalizacji, ale trafia pod nadzór zewnętrznej kadry zarządzającej, wyspecjalizowanej w tego typu procesach.

Zarządzanie magazynem - korzyści z eksternalizacji

Jakie korzyści niesie ze sobą outsourcing zarządzania magazynem?

Istotnym elementem jest integracja systemu WMS z istniejącymi systemami logistycznymi, co zapewnia płynność i efektywność operacji. Przejmując odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi, firma outsourcingowa oszczędza Twój czas i optymalizuje koszty, jednocześnie zajmując się wszystkimi aspektami zarządzania kadrami i współpracy z agencjami pracy. Nie musisz już martwić się o rekrutację, szkolenie i monitorowanie wydajności pracowników – wszystko to leży w rękach doświadczonej firmy zewnętrznej, która logistyką magazynową zajmuje się od lat.

Korzystanie z usług firmy specjalizującej się w „logistyce in house” otwiera nowe możliwości oszczędności, szczególnie w obszarze transportu i obsługi kurierskiej. Dodatkowo, dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy modele rozliczeniowe – np. rozliczenie w oparciu o realizowane operacje lub transparentny open book - sprawiają, że współpraca ta staje się jeszcze bardziej elastyczna i korzystna. Decyzja o zewnętrznej współpracy w zarządzaniu magazynem to nie tylko wygoda, ale gwarancja, że logistyka nigdy nie stanie na drodze do rozwoju Twojego biznesu.

Jestes zainteresowany naszą ofertą. Napisz do nas!

Sprawdź inne usługi EUROCOMMERCE.

Rozwijanie działalności e-commerce może być ekscytującą podróżą. Jednak z każdym krokiem w przód pojawiają się nowe wyzwania, szczególnie w obszarze zarządzania magazynem. Czy kiedykolwiek

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 03 lis 2023

Black Friday to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu handlowym, które przyciąga tłumy klientów i generuje ogromne przychody. Dla wielu firm to moment, który może zdecydować o całorocznych wynikach. Właśnie dlatego przygotowanie do tego wyjątkowego okresu, bo dziś już standardowo rozszerza się go na cały cyber week, zaczyna się długo przed samym wydarzeniem.
Przygotowanie do Black Friday zaczyna się od dokładnej analizy poprzedniego sezonu.

Analiza wcześniejszego okresu i refleksja

To czas, kiedy warto przyjrzeć się zarówno procesom jak i systemom, które były używane. Warto zastanowić się, co poszło dobrze, a co mogło pójść lepiej. Root cause analysis pozwala zidentyfikować źródło problemów i błędów, które pojawiły się w trakcie poprzednich Black Friday.

Opracowanie planu działań

Na podstawie analizy sytuacji w poprzednich latach warto opracować precyzyjny plan działań. Z odpowiednim wyprzedzeniem zacznij przygotowania, by zdążyć np. z niezbędnymi zakupami – dodatkowy sprzęt, taki jak terminale lub stacje PC, które mogą pomóc w obsłudze większej liczby klientów, musi zostać zainstalowany a załoga przeszkolona, aby w pełni czerpać korzyści z jego zakupu. Rozbudowa obszarów, które były źródłem problemów we wcześniejszym okresie, może przynieść Ci wymierne korzyści, a na pewno pozwoli uniknąć strat wywołanych niedoborami w tym zakresie.

Zmiany procesowe i systemowe

Wdrożenie zmian procesowych i systemowych jest kluczowe i również wymaga działania z wyprzedzeniem. Zaplanuj promocje, które chcesz oferować klientom z wyprzedzeniem i uprzedź o nich koniecznie osoby zarządzające magazynem! Będą miały szansę na przygotowanie niezbędnych zasobów. Jeśli planujesz zestawy – spakują je z wyprzedzeniem, by nie zajmować się kompletacją produktów na ostatnią chwilę. Jeśli jakiś towar pojawi się w szczególnie interesującej cenie – przesuną jego zapas bliżej stanowisk pakowania itp. Warto również wprowadzić nowe rozwiązania, takie jak proces batch-pickingu (kompletowanie jednego zamówienia na raz) czy automatyczne etykietowanie. Te zmiany mogą zwiększyć wydajność i skrócić czas wysyłki zamówienia. Wprowadzając zmiany, przetestuj je koniecznie je od strony funkcjonalnej i odpowiednio przeszkolić pracowników, by nie okazały się dla nich pułapką, zamiast ułatwieniem.

Zasoby na wagę złota

Ważnym elementem przygotowań jest nie tylko dostosowanie procesów, ale przede wszystkim zaplanowanie zasobów na czas Black Friday. Dodatkowi pracownicy i środki transportu mogą okazać się niezbędne, aby sprostać wzmożonemu ruchowi w sklepie.

No i oczywiście towar… nie pomogą najlepsze procesy, jeśli nie będzie czego pakować i wysyłać, więc o towar odpowiadający gustom twoich klientów zadbaj z odpowiednim wyprzedzeniem.

Planowanie całego roku

Przygotowania do Black Friday zaczynają się od stycznia. Planowanie rozpoczyna się od podsumowania poprzedniego sezonu i opracowania planu zmian. Realizacja prac musi być rozłożona w czasie, ponieważ wielu z nich nie da się przeprowadzić w krótkim okresie, np. zakupu nowego systemu WMS, nawiązania współpracy z operatorem logistycznym lub fulfillmentem czy też zmiany obecnego dostawcy usług na nowego. Tylko mając tak duży horyzont czasowy, da się to zorganizować.

W związku z tym, że ten zestaw porad publikujemy pod koniec października, raczej nie zdąży w pełni wdrożyć ich przed zbliżającym się pikiem sprzedażowym. Do kolejnego sezonu będziesz przygotowany perfekcyjnie. A jeśli nie… zapraszamy do nas 😉

Jestes zainteresowany naszą ofertą. Napisz do nas!

Jestes zainteresowany naszą ofertą. Napisz do nas!

Sprawdź inne usługi EUROCOMMERCE.

Black Friday to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu handlowym, które przyciąga tłumy klientów i generuje ogromne przychody. Dla wielu firm to moment, który

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 paź 2023

Logistyka jest kluczowym aspektem w obszarze e-commerce. Klienci oczekują błyskawicznej i niezawodnej dostawy, a sprawna realizacja zamówienia staje się kluczem do sukcesu sklepów. W tym kontekście rozważmy rolę fulfillment oraz strategie usprawniania tego procesu.

Rola fulfillmentu w obsłudze klienta

Fulfillment to nie tylko proces realizacji i dostawy zamówienia, ale również ważne ogniwo budujące zaufanie i satysfakcję klienta. Właściwie zarządzanie całym procesem z pewnością zwiększa szanse na to, że klient raz korzystający z usług sklepu wróci do niego w przyszłości. Oczywiście sporo znaczenia ma też jakość asortymentu, ale to już temat na inne rozważania. Widząc tak istotną rolę obsługi logistycznej zamówień coraz więcej firm docenia znaczenie tego procesu. W efekcie inwestuje w jego optymalizację, by sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku. Jakie aspekty są tu kluczowe?

Zadowolenie klienta: Odpowiednie pakowanie, szybka wysyłka oraz terminowa dostawa to elementy, które przyczyniają się do pozytywnego doświadczenia klienta. Kiedy oczekiwania są spełnione lub nawet przewyższone, buduje się lojalność klienta wobec marki.

Zmniejszenie liczby błędów: Profesjonalny proces fulfillmentu minimalizuje ryzyko błędów, takich jak wysyłka niewłaściwego produktu. Dzięki temu firma może uniknąć dodatkowych kosztów zwrotów oraz niezadowolenia klienta.

Strategie usprawniania procesów związanych z zamówieniami

Usprawniania procesów związanych z zamówieniami są kluczowe dla firm dążących do zwiększenia efektywności i satysfakcji klienta.

Jakie aspekty trzeba brać pod uwagę w usprawnianiu procesów?
Automatyzacja: Wprowadzenie systemów automatycznego zarządzania magazynem (WMS) oraz integracja z platformami e-commerce pozwala na szybsze przetwarzanie zamówień. Automatyzacja eliminuje ręczne błędy i przyspiesza procesy, takie jak kompletacja czy pakowanie.

Analiza danych: Monitorowanie i analiza danych z zamówień pomaga w identyfikacji obszarów do poprawy. Może to dotyczyć czasu dostawy, jakości opakowania lub dostępności produktów.

Optymalizacja zapasów: Dostosowywanie poziomu zapasów do rzeczywistego popytu minimalizuje ryzyko braku produktu na magazynie, a co za tym idzie – opóźnienia w realizacji zamówienia.

Szkolenie pracowników: Inwestycja w szkolenie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówień zwiększa efektywność pracy i zmniejsza ryzyko błędów.

Współpraca z dostawcami: dobre relacje z dostawcami umożliwiają lepsze planowanie dostaw i optymalizację kosztów.

Widać teraz, że fulfillment w obsłudze klienta odgrywa kluczową rolę w branży e-commerce. Zadowolony klient to klient lojalny, który wraca po kolejne zakupy i poleca markę innym. Aby osiągnąć ten poziom satysfakcji, przedsiębiorstwa muszą stale usprawniać procesy związane z realizacją zamówień. Implementacja nowoczesnych technologii, analiza danych oraz inwestycja w rozwój personelu to tylko niektóre z strategii, które przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu w tym obszarze.

Jestes zainteresowany naszą ofertą. Napisz do nas!

Sprawdź inne usługi EUROCOMMERCE.

Logistyka jest kluczowym aspektem w obszarze e-commerce. Klienci oczekują błyskawicznej i niezawodnej dostawy, a sprawna realizacja zamówienia staje się kluczem do sukcesu sklepów. W

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 04 wrz 2023

Odpowiednio opracowany proces zwrotów w e-commerce jest kluczowy dla satysfakcji klientów. Wielu konsumentów ocenia sklepy internetowe na podstawie ich polityki zwrotów. Zarządzanie zwrotami to nie tylko logistyczne wyzwanie, ale także okazja do budowania pozytywnych relacji z klientami.

Jasna polityka zwrotów

Informacja o tym jak zwrócić towar, dostępna  już na etapie zakupu, zwiększa prawdopodobieństwo powrotu klienta w przyszłości i dokonanie ponownych zakupów. Jest tak, ponieważ opisująć proces jesteś transparentny. Klient rozumie, co może zwrócić, w jakim czasie i w jakim stanie. Unikaj skomplikowanych procedur i ukrytych opłat. Rozważ bezpłatne zwroty, zwłaszcza dla pewnych kategorii produktów.

Jeśli pewne produkty są często zwracane z powodu wad, skontaktuj się z dostawcami w celu poprawy jakości lub rozważ rezygnację z tego asortymentu. Możesz też zastanowić się nad zmiana dostawców lub ich dywersyfikacją.

Dobre opisy produktów, zdjęcia i recenzje innych klientów w sklepach internetowych mogą pomóc kupującym w dokonaniu właściwego wyboru, a docelowo wpłynąć na obniżenie poziomu zwrotów. Większość kupujących zwraca uwagę na opinie o samym sklepie, ale również o konkretnym produkcie.

Odpowiednie zapakowanie wysyłanych artykułów może zmniejszyć ilość zwrotów z powodu uszkodzeń w transporcie. Samo spakowanie wysyłki to jednak nie wszystko. Należy również starannie dokonać wyboru firmy kurierskiej lub transportowej, tak by klienci byli zadowoleni z dostaw.

Udostępnienie kupującym wielu kanałów komunikacji to istotny krok w kierunku poprawy obsługi klienta. Im więcej opcji tym lepiej. Większość sklepów lub platform oferuje telefon, e-mail i chat, co ułatwia zgłaszanie problemów i rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące zwrotów.

Nie wszystkie zwrócone produkty mają jednakową wartość. Optymalizując proces, warto rozważyć różne podejścia w zależności od wartości zwracanego produktu. Nie wszystkie zwrócone produkty mają jednakową wartość. Optymalizując proces, warto rozważyć różne podejścia w zależności od wartości zwracanego produktu.

Jak wygląda proces zwrotów?

Klient musi poinformować sklep o chęci zwrotu zakupionego produktu. Po zgłoszeniu, sprzedawca sprawdza, czy zgłoszenie zostało złożone w wyznaczonym terminie i czy spełnia inne warunki określone w polityce zwrotów sklepu.Klient powinien otrzymać wszystkie potrzebne informacje, jak dokonać zwrotu towaru (np. adres, sposób pakowania). W następnym kroku klient wysyła produkt z powrotem do magazynu lub punktu obsługi. Po otrzymaniu produktu, jest on sprawdzany pod kątem ewentualnych uszkodzeń czy braków. Jeśli produkt spełnia warunki zwrotu, kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy lub wymianę na inny produkt.

Ostatnim etapem jest analiza przyczyn zwrotu. Sprzedający powinien przeanalizować, dlaczego dany produkt został zwrócony, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Jak efektywnie zarządzać zwrotami?

Prowadzisz sklep internetowy? Szybko odpowiadaj na zgłoszenia zwrotów.

W bezproblemowej obsłudze pomaga maksymalna automatyzacja tego procesu za pomocą odpowiedniego oprogramowania do zarządzania zwrotami w centrach logistycznych.

Nieodzownym elementem zwrotów jest informacja dla zwracających towar o statusie zwrotu na każdym etapie procesu. Z drugiej strony personel sklepu powinien wiedzieć, jak prawidłowo obsługiwać zwroty i jak komunikować się z klientami w tej kwestii.

W kontaktach z klientami czasami warto iść na ustępstwa w stosunku do swojej standardowej polityki zwrotów, aby zbudować z nimi relację.

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami.

Kluczowym celem zarządzania zwrotami jest nie tylko sprawne ich przetwarzanie, ale także zrozumienie przyczyn ich występowania i wprowadzenie odpowiednich zmian, tak, by je minimalizować w przyszłości.

Odpowiednio opracowany proces zwrotów w e-commerce jest kluczowy dla satysfakcji klientów. Wielu konsumentów ocenia sklepy internetowe na podstawie ich polityki zwrotów. Zarządzanie zwrotami to

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 16 sie 2023

 

Jeśli sprzedajesz meble w modelu e-commerce koniecznie musisz przeczytać ten tekst. Znajdziesz tu informacje i wskazówki, które mogą Ci pomóc!

Z pewnością zastanawiasz się, jak rozwinąć skrzydła swojej firmy i zacząć sprzedawać na nowych rynkach. Może warto rozważyć kierunek zagraniczny jako element rozwoju?

Logistyka meblowa B2C- rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej

Dlaczego jeszcze nie sprzedajesz za granicę? Przed podjęciem decyzji o starcie sprzedaży zagranicznej powstrzymują Cię być może 3 największe problemy, z którymi borykają się sprzedawcy:

 • skomplikowana i droga dostawa międzynarodowa – myślisz, że konieczne są drogie wysyłki paletowe, by uchronić towar przed uszkodzeniami. Przesyłki w modelu kurierskim nie zawsze są możliwe, a jeśli firma kurierska przyjmuje gabaryty tego typu, są one wielokrotnie przeładowywane, przez co nie zawsze docierają do klienta w stanie idealnym…
 • brak znajomości języków, które pozwoliłyby na sprawną obsługę sprzedaży, a następnie posprzedażową obsługę klienta,
 • brak pomysłu na to jak zacząć.

Wielka szkoda, bo rynek naszego sąsiada, tuż za zachodnią granicą, to nadal absolutny top wśród kierunków ekspansji.

Jeśli Twoja firma nie jest gotowa by samodzielnie przygotować takie przedsięwzięcie, proponujemy  pomoc w rozwiązaniu największego z tych problemów, czyli dostawy na terenie Niemiec.

Dostarczymy Twoje meble pod drzwi klienta!

Jeśli jeszcze się wahasz, sprawdź koniecznie jakie rozwiązania przygotowaliśmy.

Logistyka meblowa i nie tylko - co zapewniają nasze dostawy:

 • przewóz bez palet (chyba, że uznasz, że to konieczne),
 • bez przeładunków na trasie z naszego magazynu, pod sam dom klienta,
 • dostawę naszą własną flotą,
 • ustalenie z klientem terminu dostawy,
 • i jeśli chcesz możemy pomóc we wniesieniu towaru.

Dzięki takim rozwiązaniom redukujemy ryzyko wystąpienia uszkodzeń, a klient zostanie obsłużony kompleksowo!

Pozostałe problemy to już nie nasza domena, ale z pewnością polecimy sprawdzonych partnerów, którzy zrealizują dla Ciebie zarówno obsługę klienta w języku niemieckim jak i obsługę sprzedaży, a przede wszystkim pokażą Ci, jak skutecznie zacząć sprzedawać na zagranicznych rynkach!

Więcej o logistyce XXL przeczytasz TUTAJ.

Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, poproś o szczegóły i zacznij sprzedawać swoje produkty na rynku niemieckim. I nie tylko!

  Jeśli sprzedajesz meble w modelu e-commerce koniecznie musisz przeczytać ten tekst. Znajdziesz tu informacje i wskazówki, które mogą Ci pomóc! Z pewnością zastanawiasz

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 10 lip 2023

Jesteś właścicielem sklepu internetowego, który wszystkie operacje logistyczne realizuje wewnątrz firmy? Ciekawe kiedy ostatnio miałeś okazję, żeby wyjechać…? Fulfillment ułatwi Ci... wyjazd na wakacje?

Mamy na myśli takie prawdziwe wakacje, bez laptopa i pracy nawet na plaży, bez dzwoniącego co chwilę telefonu, kiedy trzeba na już rozwiązywać problemy z logistyką, aby zamówienia wyszły do klientów, no i bez konieczności sprawdzania statusu realizacji zamówień...

Jeśli nie masz czasu, żeby odpoczywać, idealnym rozwiązaniem dla Twojego sklepu jest outsourcing logistyki.

Odzyskaj swój czas, wyjedź na wakacje, a potem skup się na rozwoju sklepu zamiast pilnować bieżących operacji! Logistykę powierz nam.

Skorzystaj z pomocy doświadczonego zespołu

Jakie korzyści zapewni Ci outsourcing logistyki e-commerce? Przede wszystkim pozwoli zredukować koszty i stres związany z bieżącą obsługą logistyczną, a to za sprawą kilku cech tej usługi:

 • Nie musisz zatrudniać pracowników, którzy w okresie słabszej sprzedaży mogą nie mieć zajęcia. Wszystkie procesy będą realizowane przez nasz zespół obsługi magazynowej. Mamy pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tym obszarze i nie trzeba ich wszystkiego uczyć od podstaw.
 • Nie ma konieczności wynajmowania dużego magazynu, który jedynie w okresach zwiększonej sprzedaży jest wypełniony. Działając z nami płacisz jedynie za faktycznie zajętą powierzchnię i zrealizowane operacje. A powierzchni zajmujesz tyle, ile potrzebujesz – w czasie wzmożonej sprzedaży więcej, poza sezonem mniej.
 • Właściciel sklepu nie musi nadzorować stale procesu realizacji zamówień. Właśnie dlatego proponowane przez nas rozwiązanie jest idealne w okresie wakacyjnym (ale nie tylko 😊). Jako właściciel sklepu internetowego możesz spokojnie pojechać na wakacje, przesyłki i tak zostaną wysłane dzięki automatyzacji naszych procesów.

Twój sklep potrzebuje większej ilości opcji?

EUROCOMMERCE pozwoli Ci także skalować sprzedaż na zagranicznych rynkach, z czasem dostawy takim, jak w Polsce.

Nie czekaj dłużej i daj sobie szansę na odpoczynek! Każdemu przecież się to należy 😉

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam namiar na siebie, odezwiemy się na pewno!

 

Jesteś właścicielem sklepu internetowego, który wszystkie operacje logistyczne realizuje wewnątrz firmy? Ciekawe kiedy ostatnio miałeś okazję, żeby wyjechać…? Fulfillment ułatwi Ci… wyjazd na wakacje?

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 28 cze 2023

Technologie wspierające fulfillment to bardzo złożony temat. Robotyzacja i informatyzacja już dawno zdobyły silną pozycję w przemyśle. Logistyka nie pozostaje w tyle w dziedzinie wykorzystania zdobyczy technologii. Dopasowana do potrzeb klienta obsługa fulfillmentowa nie byłaby możliwa, gdyby nie odpowiednie zaplecze technologiczne. Klienci wymagają wysokich standardów i udogodnień, które pozwolą na szybką i bezbłędną wysyłkę towarów co przekłada się na bezproblemowe prowadzenie sprzedaży, często w wielu kanałach jednocześnie. Omnichanel to dzisiaj już praktycznie standard.

Nowoczesne magazyny często posiłkują się dzisiaj rozmaitymi rozwiązaniami technicznymi, by realizować sprawną obsługę i szybką wysyłkę produktów.

Jakie udogodnienia pojawiają w magazynie?

Systemy informatyczne

Zacznijmy od systemów informatycznych niezbędnych do pracy magazynu przy usłudze fulfillmentu.

Must have w każdym nowoczesnym magazynie to system magazynowy WMS, który pozwala optymalizować procesy magazynowe i nimi zarządzać.  Jego główną funkcja jest łączenie ze sobą wszystkich poziomów logistyki magazynowej. System WMS może być również zintegrowany z innymi systemami, takimi jak systemy ERP czy rozwiązania do zarządzania transportem. WMS powinien zapewniać automatyzację zarządzania zamówieniami i organizację pracy magazynu na najwyższym poziomie, tak jak to dzieje się w EUROCOMMERCE.

Automatyka magazynowa - technologie wspierające fulfillment

Automatyzacja procesów magazynowych pozwala na usprawnienie obsługi zamówień klientów sklepów internetowych. Co kryje się za pojęciem automatyki magazynowej? Jest to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące wiele zagadnień.

Można w tym zakresie wyróżnić:

 • Przenośniki używane do transportu pojemników, palet i paczek w magazynie.
 • Sortery, przeznaczone do sortowania towaru, pojemników w czasie transportu.
 • System shuttle, to nowoczesne rozwiązanie, które służy do magazynowania towaru w ogromnych systemach regałowych bez dostępu dla ludzi. Palety lub pojemniki, w których przechowywany jest towar, są transportowane z systemu regałowego do stref kompletacji lub wydań w zależności od konfiguracji systemu.
 • Regały windowe/karuzelowe są używane do składowania zazwyczaj luksusowych produktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostęp do towarów ma tylko wyznaczona grupa pracowników.
 • Regały przepływowe/przesuwne – z jednej strony są załadowane paletami, z drugiej te palety są odbierane.
 • Roboty do transportu regałów, w tym przypadku stosowana jest reguła kompletacji towar do człowieka, dzięki temu można zwiększyć zagęszczenie regałów na magazynie – nie jest potrzebny tzw. picker - czyli osoba do kompletacji zamówień.

Poza innowacjami w dziedzinie magazynowania i transportu towarów w magazynie, pojawiają się także rozwiązania ułatwiające identyfikację towaru i jego bezbłędne pobranie przez obsługę, jak na przykład:

 • RFID (ang. Radio-Frequency Identification) – palety oznakowane tagami rfid mogą być transportowane przez wózek, który ma zamontowany czytnik. Operator wózka nie musi takich palet skanować ponieważ w momencie załadowania jej na widły system wie co to za paleta. Po odtransportowaniu jej np. na bramę skanery na bramie odczytują taką paletę, (jest duża ilość możliwości wykorzystania takich tagów),
 • Sytemy typi pick by light albo pack by light, to rozwiązanie wspomagające człowieka w zbieraniu i pakowaniu wskazując światłem konkretny produkt lub miejsce.
 • Systemy głosowe typu pick/pack by voice, w słuchawkach pracownik magazynu słyszy komunikat o tym, co ma pobrać.

To tylko niektóre nowoczesne systemy wspomagające pracę w centrach logistycznych. Wyposażenie magazynu przyszłości będzie fundamentalną sprawą dla jego odpowiedniego działania. EUROCOMMERCE cały czas rozwija swoją bazę by wszystkie procesy przebiegały bezproblemowo, stosując te rozwiązania, które są najlepiej dopasowane do specyfiki centrum fullfilmentowego.

Szukasz

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze procesy ->>

Technologie wspierające fulfillment to bardzo złożony temat. Robotyzacja i informatyzacja już dawno zdobyły silną pozycję w przemyśle. Logistyka nie pozostaje w tyle w dziedzinie

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 17 maj 2023

LOGISTYKA MEBLOWA

Rozwój e-commerce obserwujemy od lat, wspierając rozwój polskich sprzedawców w skalowaniu ich biznesów. Dzięki temu wiemy, że skuteczna współpraca wymaga elastyczności. W EUROCOMMERCE działamy dwubiegunowo. Dywersyfikacja usług kurierskich pozwala sprostać najbardziej skomplikowanym dostawom i optymalizować koszty klientów.

Na czym polega ta dwubiegunowość? W naszej ofercie klienci znajdą standard kurierski obsługiwany na podstawie umów z operatorami, a także prowadzoną przez nas logistykę XXL. I właśnie logistyce XXL będzie poświęcony ten tekst.

Logistyka XXL – dlaczego warto sprzedawać do Niemiec, także duże gabaryty?

Warto przeanalizować szanse i zagrożenia wynikające z uruchomienia nowego kierunku sprzedaży. Czasy nie są łatwe i wiele firm szuka rozwiązań, które będą dla nich dodatkowym źródłem dochodów. Działając dzisiaj budujesz fundamenty przyszłych zysków i rozwoju Twojej firmy. Warto więc rozważyć nieoczywiste opcje.

Sprzedając przez Internet możesz dotrzeć do klientów na różnych rynkach, ale w przypadku towarów ponadgabarytowych najtrudniejszym elementem układanki jest logistyka.

Przesyłki ponadgabarytowe są odrzucane przez firmy kurierskie, które od dawna prowadzą określoną politykę, preferując małe przesyłki, które generują największą marżę i pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni w transporcie. Duże przesyłki są limitowane. Jeśli mieszczą się w limitach to i tak często doliczane są do nich różne dopłaty. A transport dużych i ciężkich przesyłek w tym modelu powoduje, że docierają one do klienta często w stanie nie pozwalającym na ich wykorzystanie. Pojawiają się reklamacje, zwroty, wymiany a w skrajnych przypadkach też rezygnacja z zakupu.

Tu do gry wchodzi EUROCOMMERCE.  Jeśli rozważasz rozpoczęcie sprzedaży za zachodnią granicą, ale problem z logistyką towarów XXL odbiera Ci motywację, zajmiemy się tym. Dostrzegliśmy niszę na tym polu. Po analizie sytuacji znaleźliśmy sposób, by ominąć bariery związane z dostawą produktów ponadgabarytowych.

Doświadczenia nasze i naszych klientów pokazują, że dobrze zaplanowany proces pozwala na sukces nawet w niełatwych warunkach. Dzięki EUROCOMMERCE XXL meble nadane z naszego centrum dystrybucyjnego docierają bez uszkodzeń do klientów indywidualnych w Niemczech. Z Polski do klienta końcowego, bez żadnego przeładunku.

Dywersyfikacja usług kurierskich. Jak my to robimy?

Pracujemy z własną flotą, a więc prawdopodobieństwo wszelkich uszkodzeń praktycznie spada do zera. Nasze procedury zakładają, że towar jedzie z magazynu wprost do odbiorcy – bez przeładunków, które generują większość uszkodzeń. Jeśli nie jest to konieczne, nie transportujemy mebli na paletach – dzięki takiemu rozwiązaniu ryzyko przesunięcia i uszkodzenia towaru jest minimalizowane. Czas dostawy jest zawsze uzgadniany telefonicznie przez obsługę komunikującą się w języku klienta.

Transport wyjeżdżający z Zielonej Góry dociera bezpośrednio do odbiorców w kolejnych lokalizacjach na teranie Niemiec. Trasę ustala spedytor, który kontaktuje się z adresatami. Spedytor potwierdza obecność odbiorców w czasie planowanej dostawy. Klienci wiedzą, o której godzinie pojawi się transport. Jeżeli termin mu nie odpowiada, może ustalić inną datę dostawy. W większości przypadków przesyłka dociera do odbiorcy w 48 godz. od nadania.

Szukasz partnera logistycznego, by dostarczać meble bezpośrednio do klientów?
Skontaktuj się z nami.

Rozwój e-commerce obserwujemy od lat, wspierając rozwój polskich sprzedawców w skalowaniu ich biznesów. Dzięki temu wiemy, że skuteczna współpraca wymaga elastyczności. W EUROCOMMERCE działamy

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 25 kwi 2023

Fulfillment - jak wybrać odpowiedniego partnera

Fulfillment to usługa logistyczna, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To propozycja dla firm, które posiadają sklepy internetowe, ale z różnych względów nie chcą rozwijać struktur logistyki. Wybór odpowiedniego partnera fulfillment z pewnością przełoży się na zwiększone obroty firmy.

Na czy polega fulfillment? Jak dobrze wybrać partnera? Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji? Odpowiedzi znajdziesz w tym tekście.

Co to jest Fulfillment?

Fulfillment jest usługą, dzięki której sklep internetowy przekazuje obsługę własnych zamówień e-commerce operatorowi zewnętrznemu. Z usług firm mających w ofercie fulfillment korzystają najczęściej sklepy internetowe:

 • w których wysyła się miesięcznie do kilku tysięcy paczek,
 • sklepy prowadzone przez bardzo małe zespoły,
 • Firmy, dla których e-commerce jest jednym z obszarów działań i nie chcą skupiać się na logistyce.

Wybór odpowiedniego partnera Fulfillment - Na co zwrócić uwagę przy wyborze.

By dokonać odpowiedniego wyboru partnera, trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów.

Pierwszą rzeczą to weryfikacja, w jakich warunkach będzie przechowywany towar.
Właściciele sklepów nie mogą sobie pozwolić na sprzedaż towaru źle przechowywanego, zniszczonego, zawilgoconego itp. Może to bezpośrednio wpłynąć na jakość oferowanych przedmiotów, a co za tym idzie, częste reklamacje i złe opinie o sklepie w sieci.

Drugi obszar, na który koniecznie trzeba zwrócić uwagę to obsługa klienta. Jest to jeden z kluczowych aspektów w biznesie, w którym szybkość reakcji na wszelkie problemy z zamówieniami jest niezmiernie istotna. Trzeba mieć pewność, że wszystkie procesy związane z kontaktem w sprawie zamówień realizowanych niezgodnie z ustaleniami, niezbędnej pomocy w kontaktach z firmami kurierskimi i pytaniami przebiegają bezproblemowo.

Kolejny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę to integracja systemów z magazynem zewnętrznym. Tutaj wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Nie można sobie przecież pozwolić na jakiekolwiek niedopatrzenia i błędy w przepływie danych między systemami. Niekompatybilne oprogramowanie może mieć ogromny wpływ na zarówno na jakość usług przy obsłudze klienta jak i przede wszystkim poprawność i szybkość wysyłania zamówień.

Dla wielu osób prowadzących sklepy, ważnym czynnikiem jest obsługa zwrotów przez partnera, który oferuje fulfillment. Jak wiadomo, zwroty są elementem stałym przy sprzedaży internetowej. Ważne jest zatem to, aby  było to ofercie firmy, którą rozpatrujemy. Niektóre źródła[1] podają, że zwroty stanowią aż 35% zakupionych towarów.

Inne obszary to już usługi i rozwiązania, które mogą usprawnić działanie sklepu, a nawet umożliwić jego skalowanie. Jeśli twój dostawca fulfillmentu ma w ofercie usługi next-day delivery i przesyłki międzynarodowe, to obecność tych form dostawy w ofercie sklepy może przekonać potencjalnych klientów do zakupów w Twoim sklepie. Mówi się, że czas to pieniądz, a opcja z dostawą następnego dnia często decyduje o wyborze klienta o tym, z usług którego sklepu skorzystać. Im szybsza dostawa, tym bardziej zadowolony klient.

Przesyłki międzynarodowa natomiast są szansą, by Twój sklep zaistniał nie tylko w Polsce, ale również za granicami naszego kraju. Daje możliwość budowy obecności i świadomości marki na kolejnych rynkach, a dzięki temu pozwala na dywersyfikację ryzyka i skalowanie zysków podczas współpracy z jednym partnerem logistycznym.

Jeśli wszystkie wymienione warunki są spełnione, klientowi nie pozostaje już nic innego jak podpisanie umowy.

Dowiedz się więcej o korzyściach współpracy z nami ->>.

[1] https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/92337-rosnace-zwroty-w-e-commerce

Fulfillment to usługa logistyczna, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To propozycja dla firm, które posiadają sklepy internetowe, ale z

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 28 mar 2023

Fulfillment: kluczowe aspekty i rola w e-commerce. Jest to proces realizacji zamówień, który obejmuje wszystkie kroki od przyjęcia towaru na magazyn, przez złożenie zamówienia przez klienta, po dostarczenie mu produktu i ewentualną obsługę zwrotów. Jego charakterystyczną cechą jest to, że może być wydzielony jako odrębny obszar związany z logistyką i outsourcowany do firmy logistycznej, która specjalizuje się w takich działaniach.

Fulfillment: kluczowe aspekty usługi i rola w e-commerce, czyli jak kompleksowo obsługiwać sklepy internetowe.

Kluczowe aspekty realizacji fulfillmentu w sklepach działających w modelu e-commerce to przede wszystkim działania związane będące częścią procesu obsługi zamówienia. W skład tego procesu wchodzą następujące etapy:

1. Składowanie towaru w centrum logistycznym

Ten etap rozpoczyna się od przyjęcia dostawy, podczas którego towar musi zostać sprawdzony i odpowiednio rozmieszczony w magazynie. Odpowiednie składowanie produktów jest kluczowe dla skutecznego fulfillmentu.

W magazynie należy utrzymać odpowiedni poziom zapasów, aby można było szybko wypełnić zamówienia. To oczywiście pozostaje po stronie zarządzających sprzedażą. Fulfillment to outsourcing usług logistycznych związanych z wysyłką zamówień do odbiorcy końcowego Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i organizacji w magazynie, i to już należy do obsługi magazynu firmy logistycznej, która realizuje fulfillment sklepu internetowego. Każda firma może tutaj wprowadzać swoje regulacje. W EUROCOMMERCE wyróżniamy 2 rodzaje przyjęcia towaru do magazynu – klient sam wybiera, który model jest dla niego odpowiedni:

a) Przyjęcie do magazynu na podstawie awizacji –weryfikujemy ilość opakowań zbiorczych dostarczonych do magazynu i na tej podstawie przyjmujemy dostawę w całości. W sytuacji, kiedy z czasem okażę się, że ilości faktycznie i stany magazynowe nie zgadzają się, klient bierze na siebie odpowiedzialność za te niezgodności. Przyjęcie dostawy trwa krócej niż druga opcja.

b) przyjęcie do magazynu po pełnej weryfikacji ilościowej – dostawa jest przeliczana w całości i wszelkie niezgodności ilościowe, które pojawią się później, stanowią odpowiedzialność centrum logistycznego. Przyjęcie dostawy trwa dłużej niż w pierwszym wariancie.

2. Kompletowanie i pakowanie zamówień

Po otrzymaniu zamówienia w systemie pracownicy muszą szybko odnaleźć produkty w magazynie oraz spakować je w taki sposób, aby z jednej strony był ekonomiczny, a z drugiej pozwalał zabezpieczyć produkty przed uszkodzeniem podczas transportu. Pakowanie zamówień internetowych odbywa się pod presją czasu, ponieważ tzw. cut off, czyli godzina odbioru przesyłek przez firmy kurierskie, jest stała, a w interesie sklepów jest jak najszybsza wysyłka.

3. Wysyłka zamówienia do klienta

Szybka i niezawodna wysyłka jest kluczowa dla satysfakcji kupującego. Można powiedzieć, że jest to taka logistyczna obsługa klienta. Formalnie jest częścią realizacji procesu zakupu, ale klient ocenia ją często jako sposób zaopiekowania tematu po samej transakcji. E-sklepy powinny oferować różne opcje dostawy, takie jak kurier, paczkomat czy odbiór osobisty, aby klienci mieli wybór, co najlepiej odpowiada ich potrzebom. Działając z centrum logistycznym, które świadczy usługę fulfillment, masz często większy wybór i zdecydowanie większą elastyczność w wyborze sposobu dostawy towaru dla twoich klientów. Klienci oczekują na bieżąco informacji o statusie swojego zamówienia. Dlatego bardzo ważny jest tracking i bieżąca informacja na temat statusu zamówienia. W EUROCOMMERCE, które pracuje również z zagranicznymi przewoźnikami, sklep nie musi we własnym zakresie komunikować się z przewoźnikami. Jeśli w trackingu pojawiają się niepokojące lub niezrozumiałe informacje, dział obsługi klienta EUROCOMMERCE wyjaśnia je bezpośrednio u źródła.

4. Obsługa zwrotów

Niezadowoleni klienci mogą zwrócić produkty. W praktyce niektóre branże borykają się z wysokim wskaźnikiem zwracanych zamówień. Ich obsługa w centrum logistycznym nie absorbuje zespołu tak bardzo, jak realizowana we własnym magazynie.

E-commerce działa na bazie ekosystemu współpracujących narzędzi, które pozwalają na szybką wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi systemami. Rozważając rozwiązanie takie jak zewnętrzna obsługa logistyczna, należy przede wszystkim zweryfikować, czy firma oferująca fulfillment pozwala na integrację sklepu internetowego z magazynem oraz magazynu z innymi systemami, jak np. baselinker https://baselinker.com/pl-PL/home/

Ilość systemów rozwija się wraz z rozwojem sklepu, kiedy w sklepie internetowym realizowane są coraz bardziej rozbudowane procesy sprzedażowe i obsługiwane nowe rynki. Kluczowe, by różne systemy, takie jak system magazynowy WMS, system sklepu, przez który wpływają zamówienia, a także rozwiązania integrujące sprzedaż z różnych kanałów, np. platform o charakterze marketplace, działały spójnie by zapewnić szybki i skuteczny proces fulfillmentu oraz nie odpuścić do błędów i niezgodności magazynowych.

Ważne tu jest nie tylko prawidłowe działanie systemu i przekazywanie właściwych danych, choć to jest oczywiście kwestia najważniejsza z punktu widzenia realizacji wysyłki. Istotne jest tu także prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych. Klientami centrum logistycznego świadczącego fulfillment są firmy, czyli sklepy internetowe, ale klientami sklepów internetowych są osoby fizyczne. To generuje bardzo duże ilości danych osobowych, a ich ochrona jest ważnym elementem działania każdej firmy.

Rola fulfillmentu w procesie sprzedaży internetowej

Wszystkie omówione aspekty są kluczowe dla skutecznego fulfillmentu. A jaka jest jego rola? Bardzo ważna!

Fulfillment ma duży wpływ na ostateczny poziom satysfakcji klienta. Właściciel sklepu internetowego oddaje obsługę procesów logistycznych do zewnętrznej firmy, przez co traci bezpośredni wpływ na doświadczenie klienta wynikające ze sposobu zapakowania zamówienia i czasu dostawy. Wszystkie procesy realizowane są przez pracowników firmy logistycznej odpowiadającej za realizację zamówień sklepów.

Jak widać temat fulfillment: kluczowe aspekty i rola w e-commerce obejmuje bardzo wile zagadnień. Obsługa logistyczna sklepów internetowych odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym modelu e-commerce, ponieważ jest to proces, który łączy sprzedawców i klientów. Sprzedawcy - we własnym zakresie lub z wykorzystaniem firmy zewnętrznej, prowadząc sklep internetowy muszą skutecznie wykonywać procesy opisane wyżej jako kluczowe dla fulfillmentu, aby spełnić oczekiwania klientów i zbudować ich lojalność. Może to przyczynić się do osiągnięcia sukcesu w e-commerce. Partner, który zdejmuje ten obowiązek ze sprzedawcy i w sposób profesjonalny podchodzi do obsługi logistycznej zamówień, jest niewątpliwym atutem każdego biznesu.

 

Szukasz sprawdzonego partnera w logistyce e-commerce?

EUROCOMMERCE działa na rynku od 2016 roku. Poznaj nasze procesy ->>

Sprawdź nasze pozostałe usługi: Logistyka XXL i Logistyka kontraktowa.

 

Fulfillment: kluczowe aspekty i rola w e-commerce. Jest to proces realizacji zamówień, który obejmuje wszystkie kroki od przyjęcia towaru na magazyn, przez złożenie zamówienia

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 01 lut 2023

Rok 2022 to w EUROCOMMERCE rok transformacji. Uruchomiliśmy w tym czasie nowe kanały dostawy, zmieniliśmy sposób działania naszego magazynu, uruchomiliśmy dedykowane sekcje obsługujące produkty o specyfice odbiegającej od standardowego charakteru e-commerce.

Dzięki tym zmianom możemy podejmować wyzwania rozwiązujące problemy sklepów internetowych w sposób jeszcze bardziej dopasowany do potrzeb klienta. Jak wszystkie zmiany, te również początkowo wzbudziły niepewność, ale wyniki zamykające rok nie pozostawiają złudzeń – było warto.

O jakich wynikach mowa?

Nasze działanie weryfikuje ilość zamówień klientów, które dostarczamy. Porównując rok do roku, w 2022 r. zauważyliśmy:

 • 2022 kw IV do 2021 kw IV - wzrost o 77% ilości wysłanych przesyłek,
 • 2022 kw IV do 2022 kw III - wzrost o 32% ilości wysłanych przesyłek.

O czym to świadczy? W ostatnim kwartale, kluczowym w branży e-commerce znacząco zwiększyliśmy poziom wysłanych zamówień, porównując z analogicznym okresem poprzedniego roku. Nadążamy za rozwojem e-commerce i jesteśmy solidnym partnerem sklepów, które chcą się rozwijać.

Skok w IV kwartale w porównaniu z III kwartałem to naturalny efekt piku zamówień w okresie świątecznym. W całej branży jest to zawsze najgorętszy czas, kiedy weryfikowana jest jakość obsługi m. in. w centrach logistycznych. Czy przeszliśmy ten test? Za odpowiedź niech posłuży nam wiadomość, jaką nasze Biuro Obsługi Klienta otrzymało w ostatnich dniach. Dziękujemy za zgodę na publikację!

„… Muszę przyznać, że jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem poziomu obsługi przez EUROCOMMERCE w tym sezonie.

Współpracujemy z wieloma magazynami na terenie Europy i Państwa firma najlepiej ze wszystkich poradziła sobie w tak gorącym okresie roku.

Wielkie uznania dla  działu obsługi klienta -  Pani Marty oraz Ani, które wykazały się niesamowitymi umiejętnościami w zakresie współpracy B2B. Wszystkie kwestie były załatwiane od ręki, współpraca przebiegała bez jakikolwiek problemów. Jeden z najwyższych poziomów obsługi z jakim się spotkałem w moim 10 letnim doświadczeniu w branży e-commerce.”

CEO Polain Group S. L.

Rok 2022 to w EUROCOMMERCE rok transformacji. Uruchomiliśmy w tym czasie nowe kanały dostawy, zmieniliśmy sposób działania naszego magazynu, uruchomiliśmy dedykowane sekcje obsługujące produkty

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 02 lis 2022

Fulfillment w Polsce funkcjonuje nie od dziś. Wiele lat doświadczenia w obsłudze logistycznej klientów pozwala nam zauważyć i zidentyfikować korzyści, które nie są oczywiste dla klienta, ale mogą znacząco poprawić funkcjonowanie organizacji, ale też jej właściciela.

Co to właściwie jest fulfillment?

Najprościej mówiąc: outsourcing wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji wysyłek.

Jak to działa? Prowadzisz sklep skąd chcesz. Z biura, z podróży lub domku w Karkonoszach – ważne by był Internet, bo bez tego trochę trudno dziś prowadzić jakikolwiek biznes. Reszta to kwestia dobrej organizacji. Dbasz o dobór produktów, o marketing i kontakt z klientem, ale logistyka nie zaprząta Ci głowy.

Do realizacji zamówień konieczne są takie zasoby, jak:
- magazyn - przechowywanie produktów będących na stanach magazynowych,
- umowy z przewoźnikami – ustalone stawki na wysyłki,
- materiały opakowaniowe – do zabezpieczenia wysyłanych zamówień,
- pracownicy, którzy spakują i zabezpieczą zamówienia przed ich nadaniem,
- system magazynowy, który zapewni płynny obieg informacji

„Magazyn” to oczywiście nie tylko budynek. To całe wyposażenie, regały magazynowe, wózki, stoły do pakowania, dyspensery, taśmy, energia elektryczna, monitoring, ogrzewanie… tak, masz rację.  Mniejszy sklep nie we wszystkie te elementy musi inwestować od razu. Warto jednak pamiętać, że korzystając z outsourcingu, nie musi w nie inwestować wcale.

Jak przebiega proces?

Punkt pierwszy to dostawa towaru na magazyn, zawsze poprzedzona awizacją (kliknij i czytaj więcej). Towar, który do nas dociera, jest wprowadzany na stan magazynowy i przechowywany w odpowiednich warunkach, jeśli to konieczne w zamkniętych strefach, do których dostęp mają tylko wybrane osoby. Po wpłynięciu zamówienia jest ono lokalizowane, kompletowanie, pakowane i wysyłane do klienta.

Twój sklep integruje się z systemem magazynowym i ten automatycznie importuje zamówienia do realizacji. Poprawna integracja gwarantuje bezobsługowa realizację.

 

Fulfillment dla małego e-commerce – jak elastyczność przekłada się na działanie?

Małe i średnie sklepy korzystają działając w modelu fulfillmentu na kilku płaszczyznach. Niedocenianym, a bardzo istotnym benefitem jest elastyczność.

Dlaczego to tak istotne? Wyobraź sobie magazyn, który wynajmujesz. W niskim sezonie jest w połowie pusty, więc płacisz za przestrzeń, której nie wykorzystujesz. Skoro to niski sezon, to i przychody są niższe, a koszty związane z magazynem stałe. Do tego dochodzą media, bo cały magazyn musisz oświetlić, ogrzać… A dziś koszty energii to bolączka wszystkich przedsiębiorców.

Działając w modelu fulfillmentowym rozliczana jest faktycznie zajmowana powierzchnia i realizowane zamówienia. Co dla twojej firmy oznacza elastyczność logistyki, osiągana dzięki fulfillmentowi?

 • Przestrzeń magazynowa nie ogranicza Cię, kiedy rozważasz realizację nowego projektu lub wprowadzenie nowej marki do oferty. Nie musisz analizować, czy nowy towar zmieści się w magazynie.
 • Nowy rodzaj asortymentu nie będzie wymagał od Ciebie zmiany procedur czy przeszkolenia pracowników – w centrum logistycznym magazynujemy różne towary. Doradzimy jak najlepiej zaplanować procedury.
 • Stałe koszty nie uwierają, kiedy masz mniejsze zatowarowanie i obroty - płacisz za to, co faktycznie.
 • Nie ograniczają cię kwestie zatrudnienia – nie musisz utrzymywać dużego zespołu pakowaczy, który w pełni zajęty jest w gorącym okresie, ale przy spadkach sprzedaży nie ma co robić. Nie musisz tez szybko rekrutować i szkolić nowych pracowników, kiedy sprzedaż zaczyna gwałtownie wzrastać.
 • Możesz pojechać na wakacje, na szkolenie lub zająć się skalowaniem sprzedaży – a to nie takie oczywiste, kiedy z niewielkim zespołem prowadzić e-commerce i realizujesz logistykę we własnym zakresie. W takiej sytuacji często bezpośrednio angażujesz się w przygotowanie przesyłek i nie chcesz zostawiać zespołu bez wsparcia. Jeśli logistyka zajmuje się wyspecjalizowane centrum logistyczne nie masz takiego dylematu i możesz inwestować swój czas na innych polach.

Czy fulfillment to dobre rozwiązanie dla każdego sklepu internetowego?

 

Fulfillment e-commerce posiada wielu zwolenników, ale nie jest to rozwiązanie dla każdego. Na outsourcing logistyki nie powinni decydować się przedsiębiorcy, którzy mają silną potrzebę kontroli realizowanych procesów.

Fulfillment realizowany jest zgodnie z procesem optymalnie dopasowanym do pracy centrum logistycznego. W ramach tego procesu możliwe są modyfikacje i nietypowe operacje, ale core pozostaje ten sam. Inaczej zmiany zaburzałyby realizację przesyłek innych klientów.

Z tego powodu przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać ze zdalnej obsługi muszą pogodzić się z częściową utratą kontroli i brakiem możliwości „ręcznego sterowania” procesami. W innym przypadku współpraca się nie uda.

fulfillment w EUROCOMMERCE

Fulfillment w Polsce funkcjonuje nie od dziś. Wiele lat doświadczenia w obsłudze logistycznej klientów pozwala nam zauważyć i zidentyfikować korzyści, które nie są oczywiste

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : Aktualności Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 08 wrz 2022

Po fazie testów EUROCOMMERCE uruchamia nowy kierunek 1 day delivery z magazynu w Zielonej Górze. Od teraz przesyłki naszych klientów mogą być dostarczane w 1 dzień na rynek Polski i Niemiec, ale również do Czech i na Słowację.

Inne kierunki południowe również uzyskały szybsze terminy dostawy. Szukasz rozwiązań logistycznych z dostawą do Czech, na Słowacji, czy dalej, na Węgry i do Rumunii? Skontaktuj się z Jarosławem Kulą (tel. +48 885-500-365) lub napisz: kontakt(at)eurocommerce.pl

Po fazie testów EUROCOMMERCE uruchamia nowy kierunek 1 day delivery z magazynu w Zielonej Górze. Od teraz przesyłki naszych klientów mogą być dostarczane w

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : Aktualności Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 25 sie 2022

Wakacje, wakacje… i po wakacjach. Z nową energią wchodzimy w kluczowy dla ecommerce okres, od razu konkretnie i na temat, czyli udział w wyjątkowym wydarzeniu: wrocławskim E-commerce na wodzie!

To wyjątkowe spotkanie przedstawicieli świata e-commerce, które organizują Kamila Gębik, autorka książki „Piękny E-commerce – Jak sprzedawać fashion i beauty w Internecie?”

 

Gdzie i kiedy?

 • Start o 18:00 na wybrzeżu Dunikowskiego pod Bistro Cafe.
 • Rejs 3 h po Odrze (18:30-21:30),
 •  Po 21:30 dla chętnych kontynuacja spotkania w ODRA-CENTRUM,
 • Kolacja w formie bufetu i przekąsek,
 • Napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

Podczas spotkania Jarosław Kula opowie o logistyce jutra, abyście mogli sprawdzić, czy wasze e-commerce są na pewno gotowe… a to tylko jedna z 4 bardzo interesujących prezentacji!

 Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmuje osobiście organizatorka:
linkedin: https://lnkd.in/dXwB_756
e-mail: kamila.gebik@kammedia.pl

Miejsc ubywa, więc nie czekaj z zapisem na to wyjątkowe spotkanie 😉

Wakacje, wakacje… i po wakacjach. Z nową energią wchodzimy w kluczowy dla ecommerce okres, od razu konkretnie i na temat, czyli udział w wyjątkowym wydarzeniu:

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 12 lip 2022

Wiele słyszy się o możliwości prowadzenia sklepu internetowego zza biurka, bardziej optymistyczne źródła wspominają o prowadzeniu go z kanapy. Jaki wpływ na to ma outsourcing logistyki e-commerce?

Faktycznie, w obecnych realiach biznesowych, gdzie niemal każdy obszar działalności można zlecić do realizacji na zewnątrz, coraz łatwiej jest działać w ograniczonym zespole i mimo braku zasobów ludzkich we własnej organizacji, prowadzić z sukcesem biznes. Od lat poza organizacją realizowane są takie usługi jak obsługa księgowa, czy kadrowa. W ostatnich latach pojawiają się też takie oferty, jak obsługa kwestii prawno-podatkowych, związanych ze sprzedażą międzynarodową, zdalny dział marketingu, a w świecie e-commerce fulfillment, czyli outsourcing operacji logistycznych. To znaczące ułatwienia. Tylko czy tak do końca jest dla Was jasne, co oznacza to pojęcie? Czy wiecie, jakie są wymierne korzyści z fulfillmentu?

Jeśli na ostatnie dwa pytania odpowiedź była przecząca, zapraszamy do dalszej lektury.

outsourcing logistyki e-commerce - pakowanie przesyłki

Fulfillment co to za usługa i jak wpływa na outsourcing logistyki e-commerce?

Na stronach poświęconych logistyce można znaleźć różne definicje. Wszystkie nacisk kładą na proces magazynowania oraz realizację zamówień. Jak to dokładnie działa? Nie wiemy jak działa w każdej innej firmie tego typu dlatego odpowiedzi opieramy na naszej wiedzy, doświadczeniu i realizowanych procesach.

Towar dostarczany jest do centrum logistycznego, obsługującego sklepy internetowe i tutaj przyjmowany na stan magazynowy. Klient ma do niego dostęp poprzez konto klienta (dostęp po zalogowaniu) lub po integracji ze swoimi systemami widzi aktualne stany magazynowe w panelu oprogramowania, z którego korzysta do zarządzania sklepem. Stad też napływają zamówienia, które pracownicy magazynu kompletują, pakują w opakowanie zabezpieczające i wysyłają do odbiorcy końcowego.

 

Czy działając w modelu fulfillment mogę wprowadzać dodatkowe procesy, poza standardowym zapakowaniem zamówienia?

Pracownicy realizujący fulfillment kompletują zamówienia napływające ze sklepu, pakują je i wysyłają. Realizują przy tym także operacje niestandardowe, zlecone przez klientów. Mogą to być np. specjalne dodatki, ulotki, upominki, informacje o promocjach dodawane do zamówień… Cokolwiek kreatywnego wymyśli marketing twojego sklepu, my możemy to zorganizować.

Czy mogę zlecić obsługę zwrotów?

Oczywiście, realizując wysyłkę obsługujemy też powracający towar. Obsługa zwrotów zawiera zwykle kontrolę jakości takiego towaru, raport obrazujący stan faktyczny, zawierający także dokumentację zdjęciową oraz dalszą obsługę towaru, zgodną z ustaleniami z naszym klientem.

Jakie są korzyści z outsourcingu logistyki e-commerce?

Outsourcing logistyki e-commerce pozwala zredukować koszty i stres związany z bieżącą obsługą logistyczną. W jaki sposób?

1. Nie musisz zatrudniać pracowników. Nie oszukujmy się, koszty pracy są coraz wyższe, presja inflacji powoduje oczekiwania podwyżek, a w okresie niższej sprzedaży nie zawsze jest dla nich zajęcie… Współpracując z centrum logistycznym nie musisz zatrudniać kilku osób do realizacji operacji logistycznych. Wszystkie procesy realizowane są przez zespół obsługi magazynowej - zespół, który ma już doświadczenie w tym obszarze i nie trzeba go szkolić, a Ty płacisz jedynie za faktycznie zrealizowane zamówienia.

2️. Nie musisz zabezpieczać miejsca do realizacji wyżej opisanych operacji. Odchodzą koszty najmu, prądu, ogrzewania i innych mediów, nie płacisz za przestrzeń, która wypełniona jest jedynie w okresach zwiększonej sprzedaży. W rozliczeniu z centrum logistycznym płacisz jedynie za faktycznie zajęte miejsce.

3. Korzystasz z cen przesyłek, które są negocjowane na podstawie dużo większego wolumenu, niż generowany przez Twój własny sklep, dlatego możesz oferować klientom różne rodzaje dostawy towarów do odbiorcy końcowego.

Chcesz wiedzieć więcej?
Masz pytania dotyczące outsourcingu e-commerce?

Umów się na konsultację z naszym ekspertem:

Jarosław Kula | j.kula@eurocommerce.pl | tel. +48 885-500-365 

Wiele słyszy się o możliwości prowadzenia sklepu internetowego zza biurka, bardziej optymistyczne źródła wspominają o prowadzeniu go z kanapy. Jaki wpływ na to ma

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 27 cze 2022

Webinarium dla branży meblowej "Eksportuj meble pod własną marką"

W środę 22.06 wraz z agencją Gonito, która jest naszym partnerem, zorganizowaliśmy webinarium w całości poświęcone tematyce branży meblarskiej i rozwojowi sprzedaży tej branży na rynku Niemieckim.

Proces metaforycznie określony jako 12 prac Heraclesa został rozłożony na czynniki pierwsze, zarówno w obszarze sprzedaży na platformie Amazon, jak i w zakresie kwestii logistycznych , w których się specjalizujemy.

Poniżej zamieszczamy link do nagrania webinarium dla tych z Państwa, którym nie udało się w nim bezpośrednio uczestniczyć. Webinar: Eksport mebli pod własną marką - jak wejść na nowe rynki, czyli o 12 pracach Heraklesa - YouTube

Ofertę logistyki meblowej znajda Państwo tutaj: Przesyłki ponadgabarytowe do Niemiec bez przeładunków

Webinarium dla branży meblowej „Eksportuj meble pod własną marką” W środę 22.06 wraz z agencją Gonito, która jest naszym partnerem, zorganizowaliśmy webinarium w całości

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 24 maj 2022

Twój sklep internetowy działa w Polsce i wysyła towary do klientów w Niemczech? Musisz w takim razie zarejestrować się w systemie LUCID – o tym pisaliśmy już wtedy, gdy ustawa VERPACKG wchodziła w życie (kliknij: link do artykułu). Nowelizacja ustawy doprecyzowuje przepisy i wprowadza dodatkowe obowiązki.

Jakie zmiany w systemie LUCID od lipca 2022?

 

 • Producenci wszystkich opakowań, także tych transportowych w obrocie B2B, zbiorczych, które do tej pory nie trafiały do prywatnego odbiorcy końcowego, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań jednorazowych, podlegających kaucji, będą zobowiązani do dokonania rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID. WAŻNE: rejestracja będzie musiała się odbyć PRZED wprowadzeniem opakowania po raz pierwszy do obrotu.
 • Platformy handlowe takie jak Amazon, Ebay, Kaufland, Otto, Ebay Kleinanzeigen, Zelando itp. ale też operatorzy fulfillmentu będą zobowiązani do weryfikacji, czy ich klienci, są zarejestrowani w systemie LUCID i czy ponieśli opłatę recyklingową za odzysk opakowań.

Od 1 lipca 2022 r. wszystkie firmy realizujące fulfillment e-commerce i dostarczające zamówienia klientów na rynek Niemiec nie będą mogły świadczyć swoich usług dla tych przedsiębiorców, którzy nie zarejestrowali się w systemie LUCID.

Sprzedawcy internetowi korzystający z usług fulfillmentu będą, tak samo jak w przypadku platform sprzedażowych, musieli udowodnić usługodawcy, że wypełniają swoje obowiązki w zakresie rejestracji i uczestnictwa w systemie zgodnie z ustawą VerpackG.

Ten obowiązek odnosi się także do działania EUROCOMMERCE, dlatego wprowadziliśmy numer rejestracji w systemie LUCID na listę obowiązkowych informacji, które są dla nas niezbędne do rozpoczęcia współpracy, lub w przypadku obecnych klientów, do jej kontynuacji.

Twój sklep internetowy działa w Polsce i wysyła towary do klientów w Niemczech? Musisz w takim razie zarejestrować się w systemie LUCID – o

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : artykuł Partnera, blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 20 maj 2022

Skalowanie sprzedaży jest kluczowe w rozwijaniu bazy klientów. Zdobycie pierwszych klientów to dopiero początek, optymalizacja i skalowanie sprzedaży jest konieczne, żeby odnieść sukces na rodzimych i zagranicznych rynkach.

O co chodzi ze skalowaniem sprzedaży?

Skalowanie sprzedaży to nic innego jak poszerzenie jej skali. Jest to ogromnie istotny etap, którego nie powinno się pomijać. W końcu to, że zdobyliśmy daną ilość klientów, wcale nie oznacza, że możemy osiąść na laurach. Skalowanie ma tak naprawdę na celu poszerzanie zasięgów, docieranie do nowych grup odbiorców i wchodzenie na nowe rynki. Dokonanie przez klienta zakupu to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Na jej całość składa się dodatkowo model biznesowy, plan sprzedaży i strategia.

Jak zwiększać sprzedaż?

Wykorzystywanie skutecznych strategii jest kluczowe dla zdobycia nowych, powracających klientów.
Odpowiednio stworzona strategia pozwoli na zdobycie klientów i zaspokojenie ich potrzeb. Zanim wybierzesz odpowiedni sposób działania i plan, zastanów się nad tym, co składa się na sukces:

Po pierwsze, musisz wziąć pod uwagę klienta. To właśnie on i jego potrzeby powinny być na pierwszym miejscu. Cały proces sprzedaży powinien być możliwie intuicyjny i prosty, zbyt skomplikowany może odstraszać. Nieintuicyjne zakupy mogą sprawić, że odbiorca po prostu uda się do konkurencji.

Skoro mowa o konkurencji, pamiętaj o sprawdzeniu co się u niej dzieje i ucz się na błędach innych. Może w ich strategii jest luka, którą będziesz w stanie wykorzystać? Pamiętaj jednak, żeby zawsze grać uczciwie i nie kopiować rozwiązań innych.

Dlaczego właściwie potrzebujesz strategii?

Przede wszystkim dlatego, że jej zaplanowanie pozwoli Ci przygotować się na wiele ewentualności i mało co będzie w stanie Cię zaskoczyć. Musisz w końcu wiedzieć, do jakiej grupy docelowej chcesz trafić, kogo możesz się tam spodziewać i co motywuje Twoich odbiorców do zakupów.

Postaraj się dowiedzieć co nie tylko motywuje Twoich klientów, ale także ich odstrasza. Co na codzień denerwuje ich podczas robienia zakupów? Po zebraniu szczegółowego wywiadu dowiedz się, jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby kupujących.

Jak wchodzić na nowe rynki?

Skalowanie sprzedaży będzie odbywać się na o wiele szerszą skalę, jeśli rozpoczniesz ekspansję zagraniczną. Według raportu „Cyfrowy eksport” jedynie 4% polskich firm prowadzi sprzedaż internetową produktów i usług do innych krajów. Innymi słowy, to ogromny potencjał do rozwoju Twojego biznesu.

Jak zatem wchodzić na nowe rynki i skalować sprzedaż?

1. Stwórz strategię

Strategia powinna być zawsze podstawą planowania wszystkich zmian w działaniu Twojego biznesu, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż. Analiza czynników, które mogą przyczynić się do Twojego sukcesu powinna być zdecydowanym priorytetem. Dobra strategia pozwala zdobyć klientów i zaspokoić ich potrzeby. Nie można przecież zakładać, że firma obejdzie się bez strategii. Co ciekawe, badania opublikowane przez Forbes pokazują, że aż co trzeci pracownik (29%) nie rozumie strategii firmy w które pracuje. Dlatego żeby skutecznie skalować działalność firmy, strategia powinna zawierać procedurę - zestaw kolejnych kroków, które prowadzą do rozwoju.

2. Marketing i sprzedaż muszą być razem

Kiedyś marketing i sprzedaż funkcjonowały obok siebie. Teraz wszystko się zmieniło i zdecydowanie muszą współpracować, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. Wspólna strategiczna praca, definiowanie leadów i targetowanie określonych grup powoduje, że koszty generowane na marketing nie idą na marne. Stworzenie dobrej strategii marketingowej, która będzie wspierana przez zespół sprzedażowy może przynieść fantastyczne efekty.

3. Analizuj i opieraj się na danych

Skalowanie sprzedaży wymaga naprawdę porządnego rozeznania rynku, zaczynając od klientów poprzez konkurencję, kończąc na pracownikach. Prawdopodobnie analizując proces sprzedaży opierasz się na różnych metrykach, które generują najwięcej leadów, jak konwertują poszczególne działania marketingowe. Prawdopodobnie monitorujesz też co robi konkurencja. Wiesz kto nią jest, jakie kanały komunikacji wykorzystuje, jaka różnica dzieli was w rankingach, jaki jest zakres jej działania.
Analizowanie działań konkurencji systematycznie i poleganie na rzetelnie zebranych danych jest kluczowe. Nie jesteś w stanie poprawić tego, czego nie mierzysz.

4. Obserwuj konkurencję

Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim punkcie, analiza konkurencji jest kluczowa dla skutecznego skalowania sprzedaży. Regularnie sprawdzaj dane, wykonuj analizy i sprawdzaj, co robi Twoja konkurencja. Nie chodzi o to, żeby ją kopiować, tylko żeby być na bieżąco i szukać inspiracji.

5. Szukając nowych klientów, pamiętaj o starych

Wiesz, że pozyskanie nowego klienta jest kilkukrotnie droższe niż utrzymanie starego? Nawet o 4 - 10 razy. Właśnie przez to rynek rozwiązań lojalnościowych stale rośnie. W tym punkcie chodzi o znalezienie odpowiedniego balansu i rozwiązania pomiędzy ofertą dla nowych i starych klientów

6. Wybierz odpowiedni marketplace (jeśli chcesz sprzedawać na marketplace)

Istnieje kilka ważnych punktów, na które trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru rynku online:

I. Prowizja

Praktycznie wszystkie platformy sprzedażowe liczą na zysk od każdej sprzedaży, w końcu muszą się utrzymać, a nie byłyby w stanie polegać tylko na reklamach. Marketplace’y postrzegają się jako pośredników między klientami a dostawcami. Wybierając konkretny portal, koniecznie zapoznaj się z ich polityką dotyczącą prowizji i sprawdź, czy będzie ona korzystna dla Twojego biznesu.

II. Model sprzedaży

Niestety nie wszystkie platformy działają na zasadzie stałych cen, niektóre, takie jak eBay, czy nasze rodzime Allegro mają też możliwość wystawienia aukcji na dany produkt, co oznacza, że wygrywa ta oferta, która będzie najwyższa.

III. Grupa docelowa

Wybór grupy docelowej jest bardzo istotny, szczególnie patrząc na to, że niektóre rynki mają bardzo ściśle określoną grupę celową lub asortyment. Wystarczy ponad przykład portalu Pakamera, który zrzesza artystów i rzemieślników. Jeśli nie zajmujesz się sprzedażą sztuki, lepiej poszukać inny portal. Więcej możliwości w takim przypadku daje eBay, Amazon, czy choćby nasze polskie Allegro.

IV. Konkurencja

Przeanalizowanie konkurencji na danym portalu jest szczególnie ważne na samym początku przygody z e - handlem, ponieważ jeśli inni popularni sprzedawcy na portalu oferują podobne produkty do Twoich, możesz mieć problem z przebiciem ich oferty. Będą górować nad Tobą ilością opinii, zaufanych klientów i doświadczeniem.

Warto zatem najpierw zbudować bazę klientów i w jakimś stopniu rozpoznawalną markę, zanim rzucisz się na głęboką wodę. Jeśli planujesz otworzyć konto na marketplace’ie, ale to Twój pierwszy kontakt z e - commerce i nie czujesz się pewnie, zawsze możesz zacząć od rodzimego i intuicyjnego Allegro, a później rozwinąć skrzydła na rynki zagraniczne, czyli Amazon, eBay, czy CDiscount.
Z kolei jeśli zależy Ci na budowaniu solidnej bazy klientów za granicą od samego początku, ale nie wiesz od czego zacząć, koniecznie zgłoś się do nas. Profitcrew pomoże Ci przejść przez cały proces rejestracji i rozwinie Twój biznes na Amazonię, eBay, czy CDiscouncie.

Skalowanie sprzedaży jest niezwykle ważne przy zagranicznej ekspansji. Decyzja o rozpoczęciu skalowania jest absolutnie konieczna. Jeśli już wiesz, że Twoja firma powinny się rozwijać (i dane to potwierdzają), koniecznie spisz najważniejsze zasady dotyczące rozwoju. Nawet jeśli nie zrealizujesz swoich zamierzeń w 100%, zyskasz ważny punkt zaczepienia. Pamiętaj, strategia, analiza i dbanie o klientów to podstawy sukcesu. Powodzenia!


AUTOR:

Profitcrew.pl to ekipa, która od ponad 7 lat buduje, rozwija i modernizuje biznesy
e-commerce. Pomagają zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorcom poczuć się swobodnie w sprzedaży online, a przede wszystkim wielokrotnie zwiększyć zyski sprzedając na największych platformach sprzedażowych.

Skalowanie sprzedaży jest kluczowe w rozwijaniu bazy klientów. Zdobycie pierwszych klientów to dopiero początek, optymalizacja i skalowanie sprzedaży jest konieczne, żeby odnieść sukces na

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : słownik logistyki Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 14 maj 2022

Określenie fulfillment pojawia się w języku branżowym coraz częściej. Co oznacza? Z czym jest mylone?

Fulfillment vs. satisfaction

Fulfillment to słowo obcego pochodzenia. W oryginale oznacza ono osobiste spełnienie i samorealizację, życie w sposób zapewniający poczucie satysfakcji, dlatego często jest zestawiane z tym właśnie określeniem. W logistyce oznacza coś zgoła innego, choć na ostateczną satysfakcje klienta po otrzymaniu przesyłki z zamówieniem ma znaczący wpływ.

Read More

Określenie fulfillment pojawia się w języku branżowym coraz częściej. Co oznacza? Z czym jest mylone? Fulfillment vs. satisfaction Fulfillment to słowo obcego pochodzenia. W

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : artykuł Partnera, blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 06 maj 2022

Rynek e-commerce od jakiegoś czasu dynamicznie się rozwija. Jeśli chcesz zdobyć silną pozycję w tym niełatwym sektorze, musisz włożyć sporo pracy w działania promocyjne. Jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie widoczności sklepu internetowego jest SEO.

Read More

Rynek e-commerce od jakiegoś czasu dynamicznie się rozwija. Jeśli chcesz zdobyć silną pozycję w tym niełatwym sektorze, musisz włożyć sporo pracy w działania promocyjne.

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 04 kwi 2022

EUROCOMMERCE od lat wspiera sklepy internetowe, chcące skalować sprzedaż, również na zagranicznych rynkach. W tym roku za cel postanowiliśmy sobie budowę takiej oferty, w której klienci znajdą nie tylko fulfillment, w którym się specjalizujemy, ale również inne usługi wspierające ekspansję ecomm’ów, takie jak wsparcie w integracji systemów, skalowanie sprzedaży na marketplace’ach w różnych krajach, obsługa klienta przez native speakerów w kraju klienta, wsparcie w SEM i UX, a także nie mniej ważne kwestie podatkowe i celne.

Wychodzimy z założenia, że każdy powinien zajmować  się tym, na czym zna się najlepiej, dlatego nie zdecydowaliśmy się na obsługę tych wszystkich obszarów we własnym zakresie. Dla naszych klientów przygotowaliśmy nowy obszar na naszej stronie www – Strefa Partnera EUROCOMMERCE. Znajdziecie tam listę sprawdzonych firm, które rekomendujemy. Ze względu na współpracę między tymi organizacjami a EUROCOMMERCE nasi klienci mogą liczyć na preferencyjne oferty i preferencyjne warunki współpracy. Szczegóły ofert dostępne są u przedstawicieli EUROCOMMERCE.

EUROCOMMERCE od lat wspiera sklepy internetowe, chcące skalować sprzedaż, również na zagranicznych rynkach. W tym roku za cel postanowiliśmy sobie budowę takiej oferty, w

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 01 kwi 2022

Spotkajmy się w Warszawie!

Zielona Góra to doskonała lokalizacja dla fulfillmentu, który pomaga skalować sprzedaż na zagranicznych rynkach. Jednak dla klientów, którzy chcieliby spotkać się z nami bezpośrednio, takie położenie naszej siedziby stanowi czasem przeszkodę.

Właśnie dlatego zapraszamy Was do Warszawy!

Targi eHandlu to wydarzenie, w którym z pewnością warto wziąć udział, by poznać trendy i nowe rozwiązania dostępne na rynku.

Znajdziecie nas na stoisku A1.8. Zapraszamy!

Zielona Góra to doskonała lokalizacja dla fulfillmentu, który pomaga skalować sprzedaż na zagranicznych rynkach. Jednak dla klientów, którzy chcieliby spotkać się z nami bezpośrednio,

Czytaj dalej...

Kompletacja zamówień – metody i rodzaje

Kategoria : blog, ostatnio dodane Komentarze : 0 Autor : KMMF Data : 05 lip 2024

  Efektywność procesów magazynowych staje się kluczowa w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce. Jednym z najważniejszych elementów sprawnej realizacji wysyłek jest efektywna kompletacja zamówień.

Czytaj dalej...
Kategoria : blog Komentarze : 0 Autor : MMF Data : 21 mar 2022

Rozpoczynamy 3 sezon współpracy z Norbertem Krakowiakiem, utalentowanym zawodnikiem, który o wyniki walczy w Speedway Ekstralidze W tym roku pełnimy rolę Sponsora Gold. Współracę potwierdzono na początku marca. Oficjalnie ogłoszona została 20.03.2021

Jak wyglądały wcześniejsze sezony?

Wsparcie zawodnika rozpoczęliśmy w sezonie 2020, kiedy był zawodnikiem klubu Falubaz Zielona Góra. Był to bardzo udany sezon, który przyniósł Norbertowi
- drużynowo 2 złote medale: Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów oraz  Drużynowe Mistrzostwa  Europy Juniorów.

Na krajowym podwórku wygrał wraz z kolegami z Falubazu Zielona Góra Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych.

W tym samym sezonie, na torze w Zielonej Górze osiągnął swój największy indywidulany sukces –  brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski juniorów.

Sezon 2021 to transfer Norberta do klubu z Grudziądza i pierwszy sezon spędzony w gronie seniorów. Norbert mimo problemów pokazał, że drużyna może na niego liczyć, ponieważ to również dzięki jego skutecznej jeździe zespół GKM Grudziądz zdołał utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Mamy nadzieję, że kolejny sezon przyniesie wspaniałe wyniki sportowe i niezwykłe emocje dla kibiców.

Rozpoczynamy 3 sezon współpracy z Norbertem Krakowiakiem, utalentowanym zawodnikiem, który o wyniki walczy w Speedway Ekstralidze W tym roku pełnimy rolę Sponsora Gold. Współracę

Czytaj dalej...

Copyright 2018 - EUROCOMMERCE - Wszelkie prawa zastrzeżone.